Οδηγός

Δασοπυροσβέστες 2022: Προσλήψεις 500 ατόμων με πενταετή θητεία

Δασοπυροσβέστες 2022: Προσλήψεις 500 ατόμων με πενταετή θητεία
Δασοπυροσβέστες 2022: Εκδόθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ με την οποία προβλέπεται η πρόσληψη 500 ιδιωτών δασοπυροσβεστών 2022 ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικού.

Εκδόθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ με την οποία προβλέπεται η πρόσληψη 500 ιδιωτών δασοπυροσβεστών 2022 ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικού. Αφορά συμβάσεις επταετούς θητείας, στο πυροσβεστικό Σώμα ως «Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων» (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.), μέσω Πανελλήνιου διαγωνισμού.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, ο αριθμός προσληπτέων του διαγωνισμού, καθορίζεται στις 500 νέες επί θητεία οργανικές θέσεις και κατανέμονται ως εξής.

Πίνακας κατανομής θέσεων Ε.ΜΟ.Δ.Ε.

Οι υποψήφιοι ειδικότητας Πυροσβεστικού Τεχνικού Προσωπικού, πρέπει να μην έχουν υπερβεί το εικοστό όγδοο (28ο) έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής (ήτοι να έχουν γεννηθεί από την 1.1.1994 και μεταγενέστερα).

Κατ’ εξαίρεση, για όσους υπάγονται στην ειδικότητα του Πυροσβεστικού Επιστημονικού Προσωπικού, καθώς και για τους Πυροσβέστες Εποχικής Απασχόλησης, το ως άνω ανώτατο όριο ηλικίας αυξάνεται στο τριακοστό πρώτο (31ο ) έτος. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης

Υποβολή αιτήσεων

Οι υποψήφιοι του διαγωνισμού εκτυπώνουν από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fi reservice.gr την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, τη συμπληρώνουν και υποχρεούνται να την υποβάλλουν μαζί με τα κατά περίπτωση πρόσθετα δικαιολογητικά της προκήρυξης, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) ή στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΔΙ.Π.Υ.) Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους θα γίνει γνωστή με νεότερη σχετική ανακοίνωση.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μόνο μια αίτηση, σε μία Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών και για θέση μόνο μιας ειδικότητας.

Διαβάστε την προκήρυξη ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments