Οικονομία

Υπερ-Τειρεσίας: Τι είναι και πως θα λειτουργήσει – Πως θα ρυθμίζονται τα χρέη

Υπερ-Τειρεσίας: Τι είναι και πως θα λειτουργήσει – Πως θα ρυθμίζονται τα χρέη

Πηγή Φωτογραφίας: Eurokinissi (Αρχείου)

Υπερ-Τειρεσίας: Σε μια μία ακόμα καινοτομία προχωρά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, καθώς είναι έτοιμος να δημιουργήσει τον "υπερ-Τειρεσία"

Σε μια μία ακόμα καινοτομία προχωρά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, καθώς είναι έτοιμος να δημιουργήσει τον “υπερ-Τειρεσία”. Αυτή η υπηρεσία είναι ένας διπλός φάκελος – αρχείο που δημιουργείται, στο οποίο θα καταγράφονται όλα τα χρέη που υπάρχει σε κάθε νοικοκυριό σε Εφορία, ΕΦΚΑ, ΟΤΑ, τράπεζες

Όλο το σχέδιο θα αποτυπωθεί σε κοινή πρωτοβουλία από το υπουργείο Οικονομικών και την Τράπεζα της Ελλάδας. Προβλέπεται η σύσταση δυο νέων κέντρων καταγραφής και παρακολούθησης των πολιτών και των επιχειρήσεων με χρέη προς το Δημόσιο και τις Τράπεζες.

Πρόκειται για την «Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» που συστήνει το υπουργείο Οικονομικών και το «Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων» που δημιουργείται στην Τράπεζα της Ελλάδας.

Το όλο εγχείρημα που έχει την μορφή υπέρ – Τειρεσία περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών σε δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από το 2023.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης θα καταγράφει τα χρέη φυσικών και νομικών προσώπων, θα παρακολουθεί την οικονομική συμπεριφορά τους και θα βαθμολογεί την πιστοληπτική συμπεριφορά τους.

Με βάση όλα τα παραπάνω, όλοι εκείνοι που θα συγκεντρώνουν υψηλό πιστοληπτικό βαθμό θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στον δανεισμό καθώς επίσης και στις ρυθμίσεις οφειλών.

Πως θα λειτουργεί

Πιο συγκεκριμένα με βάση τις διατάξεις του νομοσχεδίου:

  • Η Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης έχει ως σκοπό τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία πρωτογενών δεδομένων πιστοληπτικής συμπεριφοράς, φυσικών και νομικών προσώπων, όπως ορίζονται στην αξιολογούμενη ρύθμιση, την παραγωγή και χορήγηση πιστοληπτικής βαθμολόγησης των άνω προσώπων, την παροχή αξιόπιστης αξιολόγησης της πιστοληπτικής συμπεριφοράς των άνω φυσικών και νομικών προσώπων προς χρήση από δημόσιους οργανισμούς και φορείς, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή/και λοιπούς ιδιώτες, στο πλαίσιο μείωσης των επιπέδων των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και των ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και για την πρόληψη του φαινομένου της υπερχρέωσης των ιδιωτών.
  • Κύριος στόχος της νομοθετικής παρέμβασης είναι η εξάλειψη της ασυμμετρίας πληροφόρησης μεταξύ του δημόσιου τομέα και των τραπεζών, όσον αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
  • Η Αρχή, που θα αποτελεί φορέα του Δημοσίου, θα συγκεντρώνει και θα ομαδοποιεί πληροφορίες σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και τις συμπεριφορές πληρωμών προς όλες τις οντότητες του Δημόσιου τομέα, με σκοπό την παραγωγή πιστοληπτικής βαθμολόγησης για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης θα ανταλλάσσει πληροφορίες και βαθμολογίες με άλλους φορείς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.
  • Η βαθμολόγηση για φυσικά και νομικά πρόσωπα παράγεται από πληροφοριακό σύστημα μέσω της επεξεργασίας, με αυτοματοποιημένη διαδικασία, των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που αντλούνται από τους φορείς του δημόσιου τομέα, με τη χρήση αλγορίθμων. Η πιστοληπτική βαθμολόγηση γίνεται με αριθμητική κλίμακα και αφορά στην τήρηση και την αθέτηση υποχρέωσης έναντι των φορέων του δημόσιου τομέα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
  • Η πιστοληπτική βαθμολόγηση παράγεται μετά από την υποβολή αίτησης. Στον αιτούντα χορηγείται ενημέρωση πιστοληπτικής βαθμολόγησης, η οποία απεικονίζει την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του υποκειμένου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς βάσει των δεδομένων που υφίστανται κατά την ημερομηνία παραγωγής της πιστοληπτικής βαθμολόγησης.
  • Οι μέθοδοι και ο τρόπος επεξεργασίας και υπολογισμού της βαθμολόγησης επαναξιολογούνται τακτικά και επικαιροποιούνται οι αλγόριθμοί τους, ώστε να προσαρμόζονται στις οικονομικές συνθήκες και στις διαµορφούµενες συναλλακτικές πρακτικές και να επιβεβαιώνεται η ακρίβεια των εκτιμήσεων.
  • Συστήνεται το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων που θα τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το Μητρώο θα καταγράφει σε αναλυτική βάση το ιστορικό πληρωμών, τα είδη των παρεχομένων εξασφαλίσεων και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με κάθε μορφής πίστωση προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα από πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα, καθώς και από τα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Βάσει των ως άνω πληροφοριών, που τηρούνται στο Μητρώο, θα καταρτίζεται επίσης πιστωτική έκθεση για όλα τα πιστοδοτούμενα πρόσωπα (η «Πιστωτική Έκθεση»), το περιεχόμενο της οποίας θα διαφοροποιείται ανάλογα με τον αποδέκτη της, σε κάθε όμως περίπτωση δεν θα περιέχει αξιολόγηση και βαθμολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments