Οδηγός

ΑΣΕΠ: Νέες προσλήψεις στον δήμο Θεσσαλονίκης

ΑΣΕΠ: Νέες προσλήψεις στον δήμο Θεσσαλονίκης

Πηγή Φωτογραφίας: Pixabay

Σε νέες προσλήψεις προχωράει το Λαογραφικό - Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης στον δήμο Θεσσαλονίκης, μέσω ΑΣΕΠ

Σε νέες προσλήψεις προχωράει το Λαογραφικό – Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας – Θράκης στον δήμο Θεσσαλονίκης, μέσω ΑΣΕΠ. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας, η οποία δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται.

Θα προσληφθούν πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής και απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των ειδικοτήτων:

  • ΠΕ Λαογράφων – Κοινωνικών Ανθρωπολόγων – Εθνολόγων
  • ΠΕ Αρχαιολόγων – Μουσειοπαιδαγωγών
  • ΔΕ Διοικητικής Οικονομικής Στήριξης
  • ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας καθημερινά 10:00 – 13:00, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης, Β. Όλγας 68, ΤΚ 546 42 – Θεσσαλονίκη, υπόψιν κας Ζίλφου Άννας (τηλ. επικοινωνίας: 2310 889840), από 28/3/2023 έως και6/4/2023.

Ολόκληρη η ανακοίνωση διατίθεται στην ιστοσελίδα του Μουσείου http://www.lemmth.gr .

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments