Οδηγός

ΑΣΕΠ 5Ε/2021: Μόνιμες θέσεις στο ΕΛΚΕΘΕ

ΑΣΕΠ 5Ε/2021: Μόνιμες θέσεις στο ΕΛΚΕΘΕ
Εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ

Εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης, Προσληπτέων  και Αποκλειομένων για τυπικούς λόγους της Προκήρυξης 5Ε/2021 (ΦΕΚ 38/19.07.2021, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, πέντε (5) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού – Τεχνικού Προσωπικού στο «Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες προκηρύχθηκαν ως εξής:

  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία /Θαλάσσια Οικοσυστήματα» (κωδικός θέσης: 10006) – Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ), Έδρα- Περιφερειακή Ενότητα: Ηρακλείου(Δ. Χερσονήσου).
  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Οικολογία Επιβλαβών Θαλασσίων Μικροφυκών» (κωδικός θέσης: 10012) – Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Έδρα- Περιφερειακή Ενότητα: Ανατολικής Αττικής.
  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Πληθυσμιακή Γενετική» (κωδικός θέσης :10021)- Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας  και Υδατοκαλλιεργειών, Έδρα- Περιφερειακή Ενότητα: Ηρακλείου(Δ. Χερσονήσου).
  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Πληθυσμιακή Γενετική –Φυλογένεση με εξειδίκευση στη Γενωμική του Τοπίου» (κωδικός θέσης:10022)- Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας  και Υδατοκαλλιεργειών, Έδρα- Περιφερειακή Ενότητα: Ηρακλείου(Δ. Χερσονήσου.
  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσσια Βιολογία /Οικολογία με εξειδίκευση στην Παράκτια Βενθική Οικολογία»(κωδικός θέσης :10023)- Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, Έδρα- Περιφερειακή Ενότητα: Ηρακλείου(Δ. Χερσονήσου.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι στους οριστικούς πίνακες αποκλειομένων για τυπικούς λόγους εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Οι πίνακες προσληπτέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments