Οικονομία

Τριάντα μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής εντόπισαν οι Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων

Τριάντα μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής εντόπισαν οι Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων

Πηγή Φωτογραφίας: Διαδίκτυο//Τριάντα μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής εντόπισαν οι Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) της ΑΑΔΕ το 2023. Οι μέθοδοι εξαπάτησης του Δημοσίου που διαπιστώθηκαν ήταν κυρίως η έκδοση και η λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, η έκδοση πλαστών ή παραποιημένων τιμολογίων και αποδείξεων, η αποφυγή έκδοσης αποδείξεων και τιμολογίων, η μη υποβολή δηλώσεων και η υποβολή ανακριβών δηλώσεων.

Πάνω από 150 εκατ. ευρώ το συνολικό ποσό των φόρων εισοδήματος και ΦΠΑ που δεν αποδόθηκαν στο Δημόσιο

Τριάντα μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής εντόπισαν οι Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) της ΑΑΔΕ το 2023. Οι μέθοδοι εξαπάτησης του Δημοσίου που διαπιστώθηκαν ήταν κυρίως η έκδοση και η λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, η έκδοση πλαστών ή παραποιημένων τιμολογίων και αποδείξεων, η αποφυγή έκδοσης αποδείξεων και τιμολογίων, η μη υποβολή δηλώσεων και η υποβολή ανακριβών δηλώσεων.

Το συνολικό ύψος της αδήλωτης – αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης που διαπιστώθηκε σε αυτές τις 30 υποθέσεις άγγιξε τα 400 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, ανήλθε σε 396,18 εκατ. ευρώ. Το συνολικό ποσό των φόρων εισοδήματος και ΦΠΑ που δεν αποδόθηκαν στο Δημόσιο εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 150 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά, όπως αποκαλύπτεται από την απολογιστική έκθεση δράσεων του 2023 που συνέταξε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οι 30 μεγαλύτερες υποθέσεις φοροδιαφυγής που εντοπίστηκαν και ερευνήθηκαν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. το περυσινό έτος ήταν οι εξής:

1) Εξάρθρωση κυκλώματος που χρησιμοποιούσε λογισμικό παραποίησης των εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων.

2) Ομόρρυθμη εταιρεία με έδρα στη Μεσσηνία και αντικείμενο δραστηριότητας υπηρεσίες παροχής γευμάτων από καφέ μπαρ, διαπιστώθηκε κατά τα έτη 2017 και 2018 να έχει αποκρύψει φορολογητέα ύλη ύψους 132.700 ευρώ, ενώ ο μη αποδοθείς ΦΠΑ ανέρχεται σε 30.500 ευρώ.

3) Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, αρτοποιείο, στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών, κατά τα έτη 2017 και 2018, απέκρυψε φορολογητέα ύλη ύψους 93.200 ευρώ, ενώ ο μη αποδοθείς ΦΠΑ ανέρχεται σε 22.300 ευρώ.

4) Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, κατά το έτος 2020 εξέδωσε 708 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής καθαρής αξίας 37.202.600 ευρώ.

5) Εντοπίσθηκε κύκλωμα εικονικών φορολογικών στοιχείων που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων. Το κύκλωμα εξέδωσε και έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής καθαρής αξίας 34.723.700 ευρώ.

6) Εντοπίσθηκε κύκλωμα εικονικών φορολογικών στοιχείων που δραστηριοποιείται στο εμπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας. Το κύκλωμα αποτελούμενο από τέσσερεις επιχειρήσεις με έδρα την Αθήνα εξέδωσε 6.213 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 27.449.000 ευρώ, ο ΦΠΑ των οποίων ανέρχεται 6.588.000 ευρώ.

7) Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με έδρα στην Αθήνα και αντικείμενο δραστηριότητας κατασκευαστικές εργασίες, κατά τα έτη 2017-2019, εξέδωσε 5.416 εικονικά φορολογικά συνολικής στοιχεία καθαρής αξίας 26.402.000 ευρώ.

8) Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με έδρα στην Αχαΐα και αντικείμενο δραστηριότητας την ενοικίαση χερσαίου μεταφορικού εξοπλισμού, κατά τα έτη 2017-2021, εξέδωσε 835 εικονικά φορολογικά στοιχεία,, συνολικής καθαρής αξίας 23.433.700 ευρώ και έλαβε 3 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής καθαρής αξίας 208.000 ευρώ.

9) Εντοπίσθηκε κύκλωμα εικονικών φορολογικών στοιχείων που δραστηριοποιείται στο εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Το κύκλωμα εξέδωσε και έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 21.000.200 ευρώ.

10) Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με έδρα στον Δυτικό τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας διαφημιστικές υπηρεσίες, κατά τα έτη 2017-2019, έλαβε 1.591 εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 12.884.700 ευρώ.

11) Ανώνυμη Εταιρεία με έδρα στον Βόρειο τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας εμπορικός αντιπρόσωπος πώλησης φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών, κατά τα έτη 2018-2020 εξέδωσε 59 εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 4.361.700 ευρώ και έλαβε 116 εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 10.106.700 ευρώ.

12) Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής και αντικείμενο δραστηριότητας εμπορικοί αντιπρόσωποι πώλησης φαρμάκων-ιατρικών ειδών, κατά τα έτη 2018-2020, έλαβε 119 εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 6.026.074 ευρώ και εξέδωσε 120 εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 6.097.707 ευρώ.

13) Ατομική επιχείρηση στην Πέλλα, με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο φρούτων, κατά τα έτη 2017-2020, έλαβε 29 εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 4.554.758 ευρώ.

14) Είναι εν εξελίξει έρευνα, η οποία αφορά στον έλεγχο μεγάλου αριθμού εμπλεκομένων οντοτήτων με κύριο αντικείμενο εργασιών την εμπορία τηλεπικοινωνιακού υλικού, κινητών τηλεφώνων και άλλων προϊόντων τεχνολογίας, οι οποίες αναπτύσσουν κοινή και συντονισμένη δράση, με σκοπό την υπεξαίρεση ΦΠΑ και των λοιπών αναλογούντων φόρων. Μέσω της προαναφερθείσας συνολικής δράσης, έχει προκύψει για το χρονικό διάστημα 2021-2022 απώλεια ΦΠΑ, που υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 10.000.000 ευρώ.

15) Από έλεγχο που διενήργησε η ΥΕΔΔΕ Αττικής σε ημεδαπή εταιρεία με τη μορφή Μονοπρόσωπης ΙΚΕ, με έδρα την Αττική και αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία κινητών τηλεφώνων και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και πληροφορικής, διαπιστώθηκε ότι κατά τη χρήση 2017 προέβαινε σε ενδοκοινοτικές παραδόσεις δίσκων SSD, συνολικής αξίας 1.280.000 ευρώ προς κυπριακή εταιρεία με συναφές αντικείμενο. Συνέπεια της πρακτικής του ως άνω κυκλώματος, ήταν η απώλεια εσόδων από ΦΠΑ ύψους 600.000 ευρώ. Έλεγχοι προσαύξησης περιουσίας- άνοιγμα λογαριασμών Αναφέρονται ενδεικτικά οι κάτωθι περιπτώσεις:

16) Από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών φυσικού προσώπου, που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών λαχείων, παιγνίων με αριθμούς και μπίγκο, προσδιορίστηκαν αδήλωτες ληφθείσες προμήθειες και προσαύξηση περιουσίας από εισοδήματα αγνώστου πηγής, συνολικού ύψους 13.762.000 ευρώ.

17) Φυσικό πρόσωπο στο Νότιο Τομέα Αθηνών, με δραστηριότητα υπηρεσίες πρακτορείου ΠΡΟ-ΠΟ και στοιχημάτων, κατά τα έτη 2017-2019, απέκρυψε εισοδήματα γνωστής και άγνωστης πηγής ύψους 6.403.900 ευρώ.

18) Φυσικό πρόσωπο στη Λάρισα, κατά τα έτη 2017-2020, προσαύξησε την περιουσία του αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 2.679.400 ευρώ.

Αδήλωτες πωλήσεις μέσω διαδικτύου

19) Ετερόρρυθμη εταιρεία, με έδρα τη Θεσσαλονίκη που δραστηριοποιείται στο εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων μέσω διαδικτύου, κατά τα έτη 2019 και 2020, δεν εξέδωσε απροσδιόριστο αριθμό φορολογικών στοιχείων, συνολικής καθαρής αξίας 4.842.300 ευρώ.

20) Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με έδρα στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων, κατά τα έτη 2020 και 2021, διαπιστώθηκε να πραγματοποιεί πωλήσεις ειδών μέσω διαδικτύου και να μην έχει εκδώσει 46.482 φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 2.956.700 ευρώ πλέον ΦΠΑ 709.600 ευρώ.

21) Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με έδρα στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών, με αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο ενδυμάτων, κατά τα έτη 2019 και 2020, διαπιστώθηκε να πραγματοποιεί πωλήσεις ειδών μέσω διαδικτύου χωρίς να έχει εκδώσει φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.027.800 ευρώ πλέον ΦΠΑ 186.700 ευρώ.

Λοιπές περιπτώσεις

22) Ατομική επιχείρηση σε νησί του Αιγαίου με αντικείμενο δραστηριότητας υπηρεσίες πίστας καρτ, κατά τα έτη 2019 και 2020, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φόρου εισοδήματος αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 11.200.000 ευρώ.

23) Ανώνυμη εταιρεία με έδρα στην Κρήτη και αντικείμενο δραστηριότητας πρατήριο υγρών καυσίμων, κατά τα έτη 2017-2020, υπέβαλε ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 9.970.200 ευρώ.

24) Ανώνυμη Εταιρεία με έδρα στο Ρέθυμνο και αντικείμενο δραστηριότητας υπηρεσίες ξενοδοχείου, κατά τα έτη 2019-2021, δεν δήλωνε εισοδήματα από εκμίσθωση ξενοδοχειακής εγκατάστασης συνολικού ύψους 7.100.000 ευρώ.

25) Ατομική επιχείρηση με έδρα στο Ηράκλειο Κρήτης και αντικείμενο δραστηριότητας την κατασκευή μεταλλικών πορτών και παραθύρων, κατά τα έτη 2016-2020, δεν υπέβαλε δηλώσεις φόρου εισοδήματος, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη 6.205.000 ευρώ.

26) Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με έδρα στον Νότιο Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο ειδών ιματισμού, δεν υπέβαλε δηλώσεις Φ.Ε. κατά τα έτη 2012-2021, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 4.943.000 ευρώ. Επίσης κατά τα έτη 2014-2022, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ μη αποδίδοντας φόρο ύψους 636.400 ευρώ.

27) Ατομική επιχείρηση με έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο δραστηριότητας υπηρεσίες παροχής γευμάτων από μεζεδοπωλεία, κατά τα έτη 2017-2019, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 3.061.100 ευρώ πλέον ΦΠΑ 724.400 ευρώ.

28) ΙΚΕ με έδρα στα Δωδεκάνησα και αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο απομιμήσεων κοσμημάτων, κατά τα έτη 2018-2022 υπέβαλε ανακριβώς δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος και ΦΠΑ, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη καθαρής αξίας 1.184.530 ευρώ και μη αποδίδοντας ΦΠΑ αξίας 124.800 ευρώ.

29) Ατομική επιχείρηση στην Κρήτη με αντικείμενο δραστηριότητας υπηρεσίες επισκευής αμαξώματος, κατά τα έτη 2019 και 2020, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φόρου εισοδήματος αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 2.606.800 ευρώ.

30) Εταιρεία στην Αθήνα, με αντικείμενο δραστηριότητας μεταξύ άλλων την παροχή υπηρεσιών διαφήμισης, καθώς και ενοικίασης προσωπικού, προέβη κατά τις χρήσεις 2019 και 2020 σε δανεισμό προσωπικού της, έναντι τιμολογημένης αμοιβής ύψους 1.280.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 307.200 ευρώ, σε επιχείρηση παραγωγής προγραμμάτων τηλεοπτικού καναλιού, του ιδίου ομίλου, με σκοπό η τελευταία να αποκτήσει φορολογικό πλεονέκτημα τόσο σε επίπεδο φορολογίας εισοδήματος, μέσω της διόγκωσης των δαπανών της, όσο και σε επίπεδο φορολογίας ΦΠΑ, μέσω της διόγκωσης των φορολογητέων εισροών της. Η πρώτη εταιρεία χρησιμοποιήθηκε από τον όμιλο, ως ενδιάμεση, προκειμένου η δεύτερη να αποκτήσει φορολογικό πλεονέκτημα και να ιδιοποιηθεί τον αναλογούντα ΦΠΑ. Η πρώτη επιχείρηση δεν υπέβαλε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, ΦΜΥ, ούτε κατέβαλε τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού της, συνολικού ύψους 447.000 ευρώ.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments