Οδηγός

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για ναυαγοσώστες στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκόπουλου

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για ναυαγοσώστες στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκόπουλου

Πηγή Φωτογραφίας: Pixabay//Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκόπουλου Μεσογαίας, ανακοινώνει την πρόσληψη ναυαγοσωστών με νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ. Η απασχόληση των ατόμων που θα προσληφθούν, θα έχει διάρκεια 4 μήνες.

Διαβάστε τα απαιτούμενα προσόντα - γενικά και ειδικά

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκόπουλου Μεσογαίας, ανακοινώνει την πρόσληψη ναυαγοσωστών με νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ. Η απασχόληση των ατόμων που θα προσληφθούν, θα έχει διάρκεια 4 μήνες.

Θα προσληφθούν απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή απόφοιτοι Λυκείου ή ΙΕΚ.

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για ναυαγοσώστες στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκόπουλου: Γενικά προσόντα πρόσληψης

  • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 60 ετών.
  • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.
  • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ποινική καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση κ.λ.π.)

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για ναυαγοσώστες στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκόπουλου: Ειδικά προσόντα που χρειάζεται να διαθέτουν οι υποψήφιοι

ΔΕ Ναυαγοσώστες:

  • Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής* ανεξαρτήτως ειδικότητας.
  • Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για ναυαγοσώστες στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκόπουλου: Πού και πότε οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να την υποβάλλουν με τα συνημμένα σε αυτήν δικαιολογητικά

  • είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας στην διεύθυνση Αγ. Νικολάου 1, Πόρτο Ράφτη (ημιώροφος κτιρίου Αστ. Σταθμού Πόρτο Ράφτη)
  • είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected],

έως και την Πέμπτη 30 Μαΐου.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments