Ανατολή

Ανατολή
Η Ανατολή (ή Απηλιώτης) είναι γεωγραφική κατεύθυνση.

Αποτελεί ένα από τα τέσσερα κύρια σημεία ορίζοντος και κατ΄ επέκταση σημεία της πυξίδας. Είναι το αντίθετο της Δύσης, κατά σημείο και κατεύθυνση και βρίσκεται σε ορθή γωνία με τον βορρά και τον νότο, (αζιμούθιο 90° από Β. ή Ν.). Συμβολίζεται διεθνώς με το λατινικό κεφαλαίο γράμμα Ε (εκ του East), και στην ελληνική με το επίσης κεφαλαίο γράμμα Α (εκ του Ανατολή).

Ειδικότερα ο άνεμος που πνέει από τη διεύθυνση αυτή (και όχι προς τη διεύθυνση αυτή) ονομάζεται Απηλιώτης ή Ανατολικός (άνεμος). Κατά κανόνα, σε όλους τους χάρτες, εκτός των αστρονομικών και των πολικών, η Ανατολή καταφαίνεται στο δεξιό τμήμα από το μέσον αυτών. Το ακριβές σημείο της Ανατολής είναι δυνατόν να εξακριβωθεί με τη χάραξη της μεσημβρινής γραμμής (μεσημβρινή διάβαση), η οποία και είναι η κατεύθυνση Βορρά – Νότου αν ληφθεί επ΄ αυτής και στο μέσον κάθετη γραμμή, αζιμούθιο 90°, ή με την παρατήρηση της ανατολής του Ηλίου κατά το χρόνο των ισημεριών, δηλαδή στις 21 Μαρτίου και 23 Σεπτεμβρίου κατ΄ έτος.

  • Κατ΄ επέκταση ονομάζεται ανατολή και όλο το τμήμα (τόξο) του ορίζοντα από το οποίο παρατηρούνται να ανατέλουν οι αστέρες, ο Ήλιος και η Σελήνη,
  • συνεπεία της φαινομένης περιστροφής της ουράνιας σφαίρας που και αυτή οφείλεται ως γνωστόν στη πραγματική περιστροφή της Γης περί τον άξονά της.

Ανατολή σχετικές ειδήσεις:

ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 40