Δημοσκόπηση

Δημοσκόπηση
Δημοσκόπηση είναι η έρευνα της κοινής γνώμης.

Δημοσκόπηση είναι η έρευνα της κοινής γνώμης που διενεργείται με επιστημονική μεθοδολογία από εξειδικευμένο προσωπικό και σκοπό έχει την στατιστική καταγραφή της πραγματικότητας αναφορικά με τις απόψεις ή τις προθέσεις πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία τίθενται με τη μορφή ερωτημάτων σε επιλεγμένο στατιστικό δείγμα από ανθρώπους

Στην καθομιλουμένη λέγεται και “γκάλοπ”, από τον Τζορτζ Γκάλοπ (George Gallup), ιδρυτή του Αμερικανικού Ιδρύματος Κοινής Γνώμης (American Institute of Public Opinion, μετέπειτα The Gallup Organization), ενός πολύ γνωστού επαγγελματία των δημοσκοπήσεων. Στην Ελλάδα οι δημοσκοπήσεις που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με κοινοβουλευτικές εκλογές, δημοψηφίσματα, εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, νομαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, ανεξαρτήτως του χρόνου διενέργειας τους, ρυθμίζονται από τον Ν. 3603/2007.

  • Στην ορολογία των δηµοσίων σχέσεων, «δηµοσκόπηση» σηµαίνει να εξετάζεις προσεκτικά την κοινή γνώµη σε σχέση µε µια ιδέα, ένα προϊόν, µια πλευρά της ζωής ή οποιοδήποτε άλλο θέµα.
  • Εξετάζοντας λεπτοµερώς (ρωτώντας ένα ένα τα άτοµα), µπορεί κανείς ν’ αποκτήσει µια γενική εικόνα της κοινής γνώµης για ένα θέµα, καταγράφοντας και ταξινοµώντας τα αποτελέσµατα µε βάση το υψηλότερο ποσοστό ανταπόκρισης του κοινού.

Δημοσκόπηση σχετικές ειδήσεις:

ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 22