Υπουργείο Δικαιοσύνης

Υπουργείο Δικαιοσύνης
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ιδρύθηκε το 1833 με την πρώτη κυβέρνηση του Βασιλείου της Ελλάδας, την Κυβέρνηση Σπυρίδωνα Τρικούπη Ιανουαρίου 1833, αντικαθιστώντας την Γραμματεία της Επικράτειας επί της Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Καποδίστρια.

Το όνομα του υπουργείου διατηρήθηκε μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2009, οπότε με την απόφαση 2876/7.10.2009 του πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου το Υπουργείο Δικαιοσύνης μετονομάστηκε σε Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.Στις 8 Ιουλίου 2019 με το Π.Δ. 81/2019 το Υπουργείο Δικαιοσύνης επανασυστάθηκε, αντικαθιστώντας το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι ένα από τα σημαντικότερα υπουργεία ανεξάρτητα την κυβέρνηση και την ονομασία του.

Η ιστορία του ονόματος

  • 1821 – 1827 Μινιστέριον του Δικαίου
  • 1827 – 1833 Γραμματεία της Επικράτειας επί της Δικαιοσύνης
  • 1833 – 2009 Υπουργείο Δικαιοσύνης
  • 2009 – 2019 Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
  • 2019 – σήμερα Υπουργείο Δικαιοσύνης

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημιουργήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2009 και καταργήθηκε στις 8 Ιουλίου 2019 οπότε και ξαναπήρε την αρχική του ονομασία Υπουργείο Δικαιοσύνης. Έδρευε στη λεωφόρο Μεσογείων 96, Αθήνα. Στις αρμοδιότητες του Υπουργείου περιλαμβάνονταν κυρίως η παροχή των αναγκαίων μέσων για την ικανοποίηση των οργανωτικών και λειτουργικών αναγκών της δικαιοσύνης (δικαστήρια, δικαστικοί λειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι), η εποπτεία και ρύθμιση των νομικών λειτουργημάτων και επαγγελμάτων (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές), η εποπτεία επί των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, η σχεδίαση και εφαρμογή της γενικής σωφρονιστικής πολιτικής, η κίνηση της διαδικασίας απονομής χάριτος, η ανάπτυξη διοικητικών δράσεων πρόληψης της εγκληματικότητας, η εναρμόνιση των κανόνων της εσωτερικής έννομης τάξης προς του κανόνες του διεθνούς δικαίου, η καθιέρωση και η ενίσχυση κανόνων διαφάνειας στη λειτουργία των θεσμών του κράτους, ο σχεδιασμός, η επεξεργασία, ο συντονισμός και η παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμμάτων και σχεδίων δράσης κατά της διαφθοράς και η εμπέδωση και η προαγωγή της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Επίσης ο «επί της δικαιοσύνης υπουργός» προσυπογράφει κάθε νόμο που ψηφίζεται από την Βουλή.

Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικές ειδήσεις: