Υπουργείο Οικονομικών

Υπουργείο Οικονομικών
Το Υπουργείο Οικονομικών είναι το κυβερνητικό τμήμα για τη δημοσιονομική πολιτική και το σχεδιασμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ελλάδας.

Υπό την ευθύνη του Υπουργείου Οικονομικών, βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι φορολογικές και τελωνειακές αρχές, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.), ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), η Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΔΔΔΥ), η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) και οι αποκρατικοποιήσεις γενικότερα, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και το Γενικό Χημείο του Κράτους. Είναι το 1ο στη σειρά τάξης των Υπουργείων, σύμφωνα με την Απόφαση Πρωθυπουργού Αριθ. Υ1/2019 (ΦΕΚ 2901/Β/9-7-2019).

Η ιστορία του Υπουργείου Οικονομικών

Στις 21 Μαρτίου 2002 με το Προεδρικό Διάταγμα 81/2002, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη, το Υπουργείο Οικονομικών συγχωνεύθηκε με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Στις 7 Οκτωβρίου 2009 με το Π.Δ. 185/2009, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, το Υπουργείο Οικονομικών ανασυστάθηκε με απόσπαση των υπηρεσιών του από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

Ονομασία με την πάροδο των ετών

  • Υπουργείο Οικονομικών
  • Υπουργός Συντονισμού και Οικονομικών
  • Υπουργείο Οικονομικών και Συντονισμού
  • Υπουργείο Οικονομικών
  • Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
  • Υπουργείο Οικονομικών

Υπουργείο Οικονομικών σχετικές ειδήσεις:

ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 75