Παραιτήθηκε από πρόεδρος του ΤΧΣ ο Γιώργος Μιχέλης | Pagenews.gr
Pagenews Team 11 Ιουλίου 2017, 16:44 11 Ιουλίου 2017, 16:44

Στη διάθεση του υπουργού Οικονομικών έθεσε την παραίτησή του ο Γιώργος Μιχέλης, πρόεδρος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Μέχρι να αναλάβει ο διάδοχός του τα καθήκοντά του, ο κ. Μιχέλης θα παραμείνει στη θέση του προέδρου, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Ο κ. Μιχέλης θα παραμείνει στη θέση του προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ.

Η Επιτροπή Επιλογής είναι αρμόδια να επιλέξει και να προτείνει στον υπουργό Οικονομικών λίστα με υποψηφίους για τη θέση του προέδρου του ΤΧΣ και στη συνέχεια εκείνος, διορίζει τον υποψήφιο της επιλογής του.