ΠΑΣΟΚ-Ποτάμι: Πρόταση νόμου για χαμηλό ΦΠΑ στα νησιά και προστασία πρώτης κατοικίας | Pagenews.gr
Pagenews Team 11 Δεκεμβρίου 2017, 14:10

Μεταξύ άλλων ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι, ως Κίνημα Αλλαγής πλέον, προτείνουν πλήρη προστασία μέχρι 31.12.2018 σε δανειολήπτες και εγγυητές με πρώτη κατοικία της οποίας η αντικειμενική αξία που δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ ενώ παράληλα ζητούν και παράταση για ένα χρόνο του καθεστώτος μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά.

Τα «προαπαιτούμενα» για την εφαρμογή αυτών των προτάσεων από το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι, αναφέρουν ότι η πρόταση μπορεί να τεθεί σε ισχύ εφόσον:

– Έχουν ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημά, όπως διαμορφώνεται κατόπιν της αφαίρεσης των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, του φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης, είναι μικρότερο ή ίσο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ για άγαμο και είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ για έγγαμο προσαυξημένο κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα τέκνα της οικογένειας, 

– η συνολική αξία της οικογενειακής κινητής και ακίνητης περιουσίας τους είναι μικρότερη ή ίση των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000) ευρώ και εξ αυτής το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό την 20ή Νοεμβρίου 2017, δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, εξαιρουμένων περιοδικών παροχών από συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα. Ενώ τα κριτήρια προσαυξάνονται κατά 10% για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες και άτομα με αναπηρία.

Με το δεύτερο άρθρο προτείνεται η παράταση για ένα έτος του μειωμένου κατά 30% συντελεστή ΦΠΑ για τα ακριτικά και δυσπρόσιτα νησιά που προβλέπονταν στο άρθρο 21 του Κώδικα Φορολογίας Προστιθέμενης Αξίας λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιών αυτών αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν το τελευταίο διάστημα λόγω του μεταναστευτικού. Επίσης το ίδιο άρθρο «Προβλέπει την άμεση συγκρότηση μη αμειβόμενης επιτροπής εργασίας η οποία εντός τριμήνου θα επεξεργαστεί μέτρα και προτάσεις στήριξης για όλο το νησιωτικό χώρο, σε εφαρμογή του άρθρου 101 του Συντάγματος για την νησιωτικότητα η οποία υποβάλει το πόρισμα της προς την Κυβέρνηση και τη Βουλή εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών. 

Η επιτροπή προεδρεύεται από τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και σε αυτή συμμετέχουν 3 εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, 2 εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και από 1 εκπρόσωπο: των Κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό Κοινοβουλίο, της κάθε μιας από τις Περιφέρειες των νησιωτικών περιοχών, των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) και των Επιμελητήριων των νησιών».

TAGS: