ΕΝΦΙΑ: Απαλλαγή για τους σεισμόπληκτους | Pagenews.gr
Pagenews Team 15 Δεκεμβρίου 2017, 17:20

Στην απόφαση προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι οι ενδιαφερόμενοι σεισμόπληκτοι για τη χορήγηση απαλλαγής ή έκπτωσης από τον ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να υποβάλουν ειδικό έντυπο το οποίο επέχει θέση δήλωσης, συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Ειδικά για τη χορήγηση απαλλαγής ΕΝΦΙΑ σεισμόπληκτων ακινήτων, διευκρινίζεται ότι απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) του υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, από την οποία να προκύπτει ότι το κτίσμα έχει υποστεί τις σχετικές ζημίες.

TAGS: