Οικονομία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε την εκκαθάριση πληρωμής για το «Κομφούζιο»

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε την εκκαθάριση πληρωμής για το «Κομφούζιο»
Περισσότερα από 15 εκατ. ευρώ κατέβαλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τη δράση μείωσης της ρύπανσης του νερού.

Περισσότερα από 15 εκατ. ευρώ κατέβαλε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) για τη δράση μείωσης της ρύπανσης του νερού από τη γεωργική δραστηριότητα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (δράση 10.1.4).

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ καταβλήθηκαν σε 4.048 δικαιούχους το ποσό των 15.398.745 ευρώ. Οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν τις ενδικοφανείς προσφυγές τους από τις 6 Μαΐου έως τις 17 Μαΐου, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος τη Δράσης με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών. Παράλληλα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε ότι κατέβαλε σε 4.803 δικαιούχους το ποσό των 1.118.759,58 ευρώ για το «Κομφούζιο» (Δράση 10.1.08). Πιο συγκεκριμένα το ποσό αφορά την καταβολή της ενίσχυσης εκκαθάρισης των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς, τόσο του πρώτου έτους εφαρμογής της 2ης Πρόκλησης όσο και του δεύτερου έτους εφαρμογής της 1ης Πρόσκλησης, ήτοι 2018.

Σχετικά με την πρώτη πρόσκληση καταβλήθηκαν σε 1.684 δικαιούχους συνολικά 413.174,89 ευρώ, ενώ για τη δεύτερη πληρώθηκαν 705.584,69 ευρώ 3.119 δικαιούχοι. Οι ενδικοφανείς προσφυγές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά από την Παρασκευή, 3 Μαΐου έως και την Πέμπτη, 9 Μαΐου. Τέλος, ο οργανισμός ανακοίνωσε ότι στις 24/04/2019 πίστωσε στους λογαριασμούς 191 δικαιούχων το ποσό του 1.115.983,03 ευρώ. Οι πληρωμές αφορούν μεταξύ άλλων σε δασώσεις και ανειλημμένες υποχρεώσεις νέων αγροτών.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πλήρωσε 18 εκατoμμύρια ευρώ σε 27.000 δικαιούχους για τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

Ολοκληρώθηκε η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα έτους 2018, σε περίπου 27.000 γεωργούς, συνολικού ποσού 18 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.

Δικαιούχοι, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι:

(α) Νεαρής ηλικίας, που είναι έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης 2018 για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης και δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης ή έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2018 για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης, δηλαδή μεταξύ των ετών 2013-2017.

(β) Νεοισερχόμενοι, που αρχίζουν γεωργική δραστηριότητα από το έτος 2016 και μετά και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας, δεν άσκησαν γεωργική δραστηριότητα στο όνομα τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε ήλεγχαν νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα.

Επιπλέον, οι επιλέξιμες εκτάσεις τους να είναι από 0,4 εκτάρια και άνω.

Οι δικαιούχοι γεωργοί δύνανται να ενημερωθούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη» https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/#/login.

Σημειώνεται, ότι νωρίτερα ο οργανισμός είχε προβεί σε πληρωμή 110 εκατ. ευρώ προς 69.967 δικαιούχους που αφορούσε μεταξύ άλλων συνδεδεμένες ενισχύσεις καθώς και συμπληρωματικές πληρωμές άμεσων ενισχύσεων.

Διαβάστε Eπίσης