Θέσεις Εργασίας

Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας: Τέσσερις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας: Τέσσερις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ
Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας: Οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ, με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας: Ανακοίνωση για την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ 4 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας: Οι ειδικότητες

  • 2 ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών
  • 2 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας, Πατριάρχου Διονυσίου 2, 66133 Δράμα, απευθύνοντάς την υπόψιν κ. Β. Αποστολίδου (τηλ. επικοινωνίας: 2521058024), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 15/07/2019 έως 19/07/2019).

Η προκήρυξη εδώ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Διαβάστε Eπίσης