Πως Να

Πως να διακόψετε την αναβολή της στρατιωτικής σας θητείας

Πως να διακόψετε την αναβολή της στρατιωτικής σας θητείας
Δείτε πως μπορείτε να διακόψετε την αναβολή της στρατιωτικής σας θητείας

Δείτε πως μπορείτε να διακόψετε την αναβολή της στρατιωτικής σας θητείας. Αρχική προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει αναβολή κατάταξης για κύριες ή μεταπτυχιακές σπουδές, ιατρική ειδικότητα – διδακτορικό ή να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπει σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες.

Παρατηρήσεις

1. Ο ενδιαφερόμενος που έχει κατανεμηθεί στο Στρατό Ξηράς ή στο Πολεμικό Ναυτικό, θα καταταγεί με συγκεκριμένη ΕΣΣΟ, εφόσον διακόψει την αναβολή του σύμφωνα με τα παρακάτω διαστήματα:

  • Α’ ΕΣΣΟ Από 01 Αυγ έως 31 Οκτ με μήνα κατάταξης τον Φεβρουάριο
  • Β’ ΕΣΣΟ Από 01 Νοε έως 31 Ιαν με μήνα κατάταξης τον Μάιο
  • Γ’ ΕΣΣΟ Από 01 Φεβ έως 30 Απρ με μήνα κατάταξης τον Αύγουστο
  • Δ’ ΕΣΣΟ Από 01 Μαΐ έως 31 Ιουλ με μήνα κατάταξης τον Νοέμβριο

Ο ενδιαφερόμενος που έχει κατανεμηθεί στην Πολεμική Αεροπορία, θα καταταγεί με συγκεκριμένη ΕΣΣΟ, εφόσον διακόψει την αναβολή του σύμφωνα με τα παρακάτω διαστήματα:

  • Α’ ΕΣΣΟ Από 01 Σεπ έως 31 Οκτ με μήνα κατάταξης τον Ιανουάριο
  • Β’ ΕΣΣΟ Από 01 Νοε έως 01 Ιαν με μήνα κατάταξης τον Μάρτιο
  • Γ’ ΕΣΣΟ Από 02 Ιαν έως 28 Φεβ (ή 29 Φεβ), εφόσον το έτος είναι δίσεκτο) με μήνα κατάταξης τον Μάιο
  • Δ’ ΕΣΣΟ Από 01 Μαρ έως 30 Απρ με μήνα κατάταξης τον Ιούλιο
  • Ε’ ΕΣΣΟ Από 01 Μαΐ έως 30 Ιουν με μήνα κατάταξης τον Σεπτέμβριο
  • ΣΤ’ ΕΣΣΟ Από 01 Ιουλ έως 31 Αυγ με μήνα κατάταξης τον Νοέμβριο

2. Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή ξένου κράτους γίνονται δεκτά μόνο αν είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητα του περιεχομένου τους και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, ενώ αντίγραφα των ως άνω εγγράφων γίνονται δεκτά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2690/1999 (Α΄ 45).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναβολή

1. Αίτηση. 2. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους της οικείας σχολής ή αντίγραφο πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος.

Προθεσμία υποβολής

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της αναβολής και μέχρι την ημερομηνία που προσδιορίζεται να καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Γενικές πληροφορίες

1. Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης σε ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

2. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος διακόψει την αναβολή του, έχει την υποχρέωση να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του Κλάδου του (για το ΣΞ: https :// parousiasi.army.gr, για το ΠΝ: www.hellenicnavy. gr → Ενημέρωση → Θητεία στο ΠΝ → Πληροφορίες πριν την κατάταξη, και για την ΠΑ: www.esso.haf.gr), προκειμένου να συμπληρώσει τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την κατάταξη, την τοποθέτησή του σε Μονάδα και την ειδικότητά του. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώσει τα παραπάνω στοιχεία, τίθεται στη διάθεση της υπηρεσίας, όσον αφορά στην κατάταξη-τοποθέτησή του. Για περισσότερες πληροφορίες ή για την επίλυση τυχόν αποριών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικά κατά τις εργάσιμες ημέρες ή να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος (www.stratologia.gr). 3. Για θέματα αρμοδιότητας των Στρατολογικών Υπηρεσιών του Νομού Αττικής, λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες η Υπηρεσία Τηλεφωνικής Υποστήριξης Στρατολογικών Υπηρεσιών Αττικής (ΥΤΥΣΥΑ) στα τηλέφωνα: 2131501636, 2131501637 και 2131501638.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Διαβάστε Eπίσης