Θέσεις Εργασίας

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου προσλήψεις: Δυο θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου προσλήψεις: Δυο θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου προσλήψεις: Ανακοίνωση για δυο θέσεις εργασίας στην ΕΦΑ Λέσβου μέσω ΑΣΕΠ.
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου προσλήψεις: Ανακοίνωση για δυο θέσεις εργασίας στην ΕΦΑ Λέσβου μέσω ΑΣΕΠ.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου προσλήψεις: Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη του Νομού Λέσβου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

  • 2 ΔΕ Φύλαξης

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02.12.2019» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Η προκήρυξη του ΑΣΕΠ εδώ 

Γράψτε το σχόλιο σας

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments