Θέσεις Εργασίας

Θέσεις εργασίας: Νέες προσλήψεις στο τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής

Θέσεις εργασίας: Νέες προσλήψεις στο τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής
Θέσεις εργασίας: Θέσεις εργασίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 15 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών προωθεί το τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής, που εδρεύει στο Δήμο Κομοτηνής της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

Θέσεις εργασίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 15 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών προωθεί το τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής, που εδρεύει στο Δήμο Κομοτηνής της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

Ποιες ειδικότητες ζητούνται

  • ΤΕ Νοσηλευτών (1 θέση)
  • ΔΕ Μαγείρων (3 θέσεις)
  • ΔΕ Ηλεκτρολόγων (1 θέση)
  • ΔΕ Υδραυλικών (1 θέση)
  • ΥΕ Τραπεζοκόμων (3 θέσεις)
  • ΥΕ Λαντζέρων (3 θέσεις)
  • ΥΕ Καθαριστών/τριών (3 θέσεις)
Φωτιές Αττική

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου I του ανωτέρω Παραρτήματος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής, 7οχιλ.Ε.Ο. Κομοτηνής – Ξάνθης, Τ.Κ.69100 – Κομοτηνή, απευθύνοντάς την στo Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Γράψτε το σχόλιο σας

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments