Θέσεις Εργασίας

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν προσωρινά αποτελέσματα για την 3Κ/2020 – Αφορά την κατηγορία ΔΕ

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν προσωρινά αποτελέσματα για την 3Κ/2020 – Αφορά την κατηγορία ΔΕ
ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ και καταχωρήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 3Κ/2020 για το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που αφορά την κατηγορία ΔΕ και συνολικά 19 θέσεις.

Εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ και καταχωρήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 3Κ/2020 για το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που αφορά την κατηγορία ΔΕ και συνολικά 19 θέσεις.

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία

  • α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους και
  • β) Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην ίδια προκήρυξη.
ΑΣΕΠ

Μέχρι πότε οι ενστάσεις

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021, έως και τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021. Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ, στην ακόλουθη διεύθυνση:Α.Σ.Ε.Π. , Ένσταση για την Προκήρυξη 3Κ/2020 , Κατηγορία: Δ.Ε. T.Θ. 14308 Αθήνα, Τ.Κ. 11510.

Δεκτή επίσης γίνεται και η υποβολή ένστασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: [email protected]

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr), μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου» και «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)».

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Δείτε τα αποτελέσματα ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments