Θέσεις Εργασίας

Θέσεις εργασίας: Προσλήψεις βρεφονηπιοκόμων στο δήμο Σαρωνικού

Θέσεις εργασίας: Προσλήψεις βρεφονηπιοκόμων στο δήμο Σαρωνικού
Θέσεις εργασίας: Με νέες προσλήψεις ενισχύεται ο δήμος Σαρωνικού και συγκεκριμένα με βρεφονηπιοκόμους. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν οι υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών.
Θέσεις εργασίας: Με νέες προσλήψεις ενισχύεται ο δήμος Σαρωνικού και συγκεκριμένα με βρεφονηπιοκόμους. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν οι υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών.

Με νέες προσλήψεις ενισχύεται ο δήμος Σαρωνικού και συγκεκριμένα με βρεφονηπιοκόμους. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν οι υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών. Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 24 Οκτωβρίου και ολοκληρώνονται στις 2 Νοεμβρίου 2021.

Ποιες ειδικότητες ζητούνται

  • ΤΕ βρεφονηπιοκόμων (2 θέσεις)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, Τ.Κ. 19010, ΚΑΛΥΒΙΑ, υπόψη κας ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (τηλ. επικοινωνίας: 2299320351).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής, στο κατάστημα του Δήμου Σαρωνικού και στο δικτυακό τόπο αυτού (www.saronikoscity.gr), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Γράψτε το σχόλιο σας

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments