Πολιτική

Κεραμέως: Σε Συμβουλευτική Ομάδα του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Κεραμέως: Σε Συμβουλευτική Ομάδα του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Κεραμέως: Θα πάρει μέρος στην εν λόγω επιτροπή μετά από πρόταση της Stefania Giannini, αναπληρώτριας γενικής διευθύντριας της UNESCO.

Η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, συμπεριλήφθηκε στην Συμβουλευτική Ομάδα Υψηλού Επιπέδου (High Level Advisory Group) για τον 4.7 Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η κ. Κεραμέως θα πάρει μέρος στην εν λόγω επιτροπή μετά από πρόταση της Stefania Giannini, αναπληρώτριας γενικής διευθύντριας της UNESCO, αρμόδιας για θέματα εκπαίδευσης και καθηγητή Jeffrey Sachs, προέδρου του Δικτύου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (SDSN).

Η συγκεκριμένη Ομάδα ξεκίνησε τις εργασίες της τον Δεκέμβριο του 2020, ως μία διεθνής πρωτοβουλία «που προάγει τη συνεργασία μεταξύ ηγετών, ακαδημαϊκών, οργανώσεων πολιτών και επιχειρήσεων, προκειμένου να επιταχύνει την επίτευξη του στόχου 4.7 παγκοσμίως», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο στόχος αυτός επιδιώκει ως το 2030 τη διασφάλιση, «ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τη γνώση και θα καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω, μεταξύ άλλων, της εκπαίδευσης για την βιώσιμη ανάπτυξη και τον βιώσιμο τρόπο ζωής, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, της προαγωγής της κουλτούρας της ειρήνης και της μη-βίας, της ταυτότητας του παγκόσμιου πολίτη, καθώς και μέσω της αναγνώρισης της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της συμβολής του πολιτισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη».

Η εκπαίδευση στην Ελλάδα, με τα βραβευμένα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο Εργαστήρια Δεξιοτήτων, «αναγνωρίστηκε ότι κινείται δυναμικά σε αυτή την κατεύθυνση, εξασφαλίζοντας στα παιδιά της χώρας όλα αυτά τα εφόδια που τους είναι απαραίτητα για να αποτελέσουν ενεργούς, υπεύθυνους πολίτες του κόσμου», καταλήγει η ανακοίνωση.

Κεραμέως: Λίγα λόγια για τον ΟΗΕ

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) είναι ένας διεθνής οργανισμός παγκόσμιας εμβέλειας μεταξύ των κρατών του κόσμου με σκοπό τη συνεργασία στο Διεθνές Δίκαιο, ασφάλεια, την οικονομική ανάπτυξη και την πολιτική ισότητα.

Πρόδρομός του θεωρείται η Κοινωνία των Εθνών (ΚτΕ) που αποτέλεσε απαίτηση των Εθνών για τη διεθνή ειρήνη μετά από τις θηριωδίες του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ιδρύθηκε το 1945 από τις χώρες που νίκησαν στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και αρχικά είχε 51 μέλη. Μετά την προσχώρηση του νεότερου κράτους, του Νοτίου Σουδάν το 2011, ο Ο.Η.Ε. αριθμεί 193 κράτη μέλη, δηλαδή σχεδόν όλα τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανεξάρτητα έθνη.

Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών

Ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών υπογράφηκε στις 26 Ιουνίου 1945, στο Σαν Φρανσίσκο, στο τέλος της Συνδιασκέψεως των Ηνωμένων Εθνών για τη Διεθνή Οργάνωση, και άρχισε να ισχύει στις 24 Οκτωβρίου 1945. Το Καταστατικό του Διεθνούς Δικαστηρίου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Χάρτη.

Τροποποιήσεις στα Άρθρα 23, 27 και 61 του Χάρτη υιοθετήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση στις 17 Δεκεμβρίου 1963 και άρχισαν να ισχύουν στις 31 Αυγούστου 1965. Μια ακόμη τροποποίηση του Άρθρου 61 υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 20 Δεκεμβρίου 1965 και άρχισε να ισχύει στις 24 Σεπτεμβρίου 1973. Μια τροποποίηση στο Άρθρο 109, που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 20 Δεκεμβρίου 1965, άρχισε να ισχύει στις 12 Ιουνίου 1968. Η τροποποίηση στο Άρθρο 23 αυξάνει τον αριθμό των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας από έντεκα σε δεκαπέντε. Η τροποποίηση του Άρθρου 27 ορίζει ότι οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας για θέματα διαδικασίας θα παίρνονται με θετική ψήφο εννέα μελών (προηγουμένως εφτά), και για όλα τα άλλα θέματα με θετική ψήφο εννέα μελών (προηγουμένως εφτά) στα οποία θα περιλαμβάνονται και τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Με την τροποποίηση του Άρθρου 61, που άρχισε να ισχύει στις 31 Αυγούστου 1965, αυξήθηκε ο αριθμός των μελών του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου από δεκαοχτώ σε είκοσι εφτά. Η μεταγενέστερη τροποποίηση, του Άρθρου αυτού, που άρχισε να ισχύει στις 24 Σεπτεμβρίου 1973, αύξησε ακόμη περισσότερο τον αριθμό των μελών του Συμβουλίου, που από είκοσι εφτά έγιναν πενήντα τέσσερα. Η τροποποίηση του Άρθρου 109, που αφορά την πρώτη παράγραφο του Άρθρου αυτού, ορίζει ότι Γενική Διάσκεψη των Κρατών – Μελών για την αναθεώρηση του Χάρτη μπορεί να γίνει σε χρόνο και τόπο που θα οριστούν με ψήφο των δύο τρίτων των μελών της Γενικής Συνελεύσεως και με την ψήφο εννέα (προηγουμένως εφτά) οποιωνδήποτε μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας.

svg%3E

Η παράγραφος 3 του Άρθρου 109, που εξετάζει την ενδεχόμενη σύγκληση αναθεωρητικής διασκέψεως κατά τη δέκατη τακτική συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, κρατήθηκε στην αρχική της μορφή σε ότι αφορά την ψήφο οποιωνδήποτε εφτά μελών του Συμβουλίου Ασφάλειας, επειδή η παράγραφος αυτή εφαρμόστηκε το 1955 από τη Γενική Συνέλευση στη δέκατη τακτική συνεδρίασή της, καθώς και από το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Όλες οι ανεξάρτητες χώρες του κόσμου είναι μέλη του ΟΗΕ, εκτός από την Πόλη του Βατικανού, ενώ μέλος του ΟΗΕ δεν είναι η Ταϊβάν. Ειδικότερα, 193 συνολικά είναι τα κράτη μέλη του ΟΗΕ. Για περισσότερα, βλέπε Μέλη του ΟΗΕ.

Κύρια όργανα του ΟΗΕ

 • Γενική Συνέλευση
 • Συμβούλιο Ασφαλείας
 • Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο
 • Συμβούλιο Κηδεμονίας
 • Διεθνές Δικαστήριο
 • Γραμματεία

Ειδικευμένοι Οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών

 • Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO)
 • Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO)
 • Διεθνές Ταμείο για την Αγροτική Ανάπτυξη (IFAD)
 • Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO)
 • Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)
 • Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF)
 • Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU)
 • Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO)
 • Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιομηχανική Ανάπτυξη (UNIDO)
 • Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση (UPU)
 • Όμιλος Παγκόσμιας Τράπεζας (WBG)
 • Διεθνής Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (IBRD)
 • Διεθνής Εταιρεία Ανάπτυξης (IDA)
 • Διεθνής Εταιρεία Χρηματοδότησης (IFC)
 • Πολυμερής Οργανισμός Εγγύησης Επενδύσεων (MIGA)
 • Διεθνές Κέντρο Διευθέτησης Επενδυτικών Διαφορών (ICSID)
 • Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO)
 • Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO)
 • Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO)
 • Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO)
 • Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP)
 • Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD)

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments