Θέσεις Εργασίας

Θέσεις εργασίας: Με νέο προσωπικό ενισχύεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Θέσεις εργασίας: Με νέο προσωπικό ενισχύεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Θέσεις εργασίας: Στην πρόσληψη δύο υπαλλήλων προχωρά άμεσα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την στελέχωση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Στην πρόσληψη δύο υπαλλήλων προχωρά άμεσα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την στελέχωση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας έως 31 Μαρτίου 2022. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Προβάδισμα στο διορισμό έχουν οι υποψήφιοι που θα τεκμηριώσουν μακροχρόνια ανεργία, (πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ), εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, που αποκτήθηκε είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, και εκπληρώνουν σειρά κοινωνικών κριτηρίων: αριθμός ανήλικων τέκνων, πολυτεκνική ή τριτεκνική ιδιότητα, ΑμΕΑ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά έως 19 Νοεμβρίου και ώρα 09:00.

Αγορά εργασίας

Ποιες ειδικότητες ζητούνται

  • ΤΕ Νοσηλευτών
  • ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων

Για τις αιτήσεις των υποψηφίων

Η αίτηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας προκήρυξης, υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Κ.Κ.Π.Π. Δυτικής Ελλάδος [email protected], μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα.

  • 1. Κάθε υποψήφιος δύναται να σημειώσει στην αίτησή του μία ή περισσότερες ειδικότητες της αυτής κατηγορίας, εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα από την προκήρυξη προσόντα.
  • 2. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι εννιά (9) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της περίληψης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Κ.Κ.Π.Π. Δυτικής Ελλάδος https://kkppde.gr .και λήγει την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 09:00.
  • 3. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄75) για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
  • 4. Η αίτηση επέχει θέση έγγραφης συναίνεσης των υποψηφίων για τη λήψη και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, που εμπεριέχονται σε αυτή και στα συνημμένα έγγραφα, κατά τους όρους και για τους σκοπούς της προκήρυξης και σύμφωνα με την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων του Κ.Κ.Π.Π. Δυτικής Ελλάδος .
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments