Θέσεις Εργασίας

ΑΣΕΠ προκηρύξεις 2022: Ποιοι διαγωνισμοί μονίμων πήραν παράταση

ΑΣΕΠ προκηρύξεις 2022: Ποιοι διαγωνισμοί μονίμων πήραν παράταση
ΑΣΕΠ προκηρύξεις 2022: Την παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής σε τέσσερις προκηρύξεις ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ.

Την παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής σε τέσσερις προκηρύξεις ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ. Αφορούν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

ΑΣΕΠ προκηρύξεις 2022: Ποιους διαγωνισμούς αφορά

Ειδικότερα:

  • Παρατείνεται έως και την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση εννέα θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης της Γραμματείας του ΑΣΕΠ της Προκήρυξης 703/01/2022/12-1-2022
  • Παρατείνεται μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 31 Ιανουαρίου 2022 η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων στην Προκήρυξη 12Κ/2021 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 65/22.12.2021), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 101 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Τουρισμού και στο Ελληνικό Κτηματολόγιο Ν.Π.Δ.Δ. (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 56 του ν. 4765/2021.
  • Ορίζεται νέα προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, η οποία αρχίζει στις 2 Φεβρουαρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις  21 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για την υπ’ αριθ. 1ΔΣ/2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου του  Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) – «Διόφαντος», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 – 23 του ν.4735/2020 «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της  Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α΄197), ως ισχύει.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” (ΑΔΑ: 6ΛΦ76Η6-Υ3Ψ) και στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ. Επίσης, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα opengov.gr, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

Επισημαίνεται ότι, δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω Πρόσκληση  έχουν οι υπηρετούντες με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο δημόσιο τομέα όπως αυτός ορίζεται κατά το άρθρο 14 του ν.4270/2014 καθώς και υποψήφιοι που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με τους  όρους της παρούσας Πρόσκλησης.

Παρατείνεται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα, η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων των υποψηφίων κατά των προσωρινών πινάκων της Προκήρυξης 4Κ/2021 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 20/22-4-2021 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 21 θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), στο Επιμελητήριο Εύβοιας, στο Επιμελητήριο Λάρισας, στην Ιερά Μητρόπολη Νίκαιας, στο Κατάστημα Κράτησης Δράμας (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη) και στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, παρατείνεται μέχρι τις 31.01.2022, ημέρα Δευτέρα.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments