Nέα της αγοράς

Τράπεζες: Δημιουργούνται αξιόπιστα ratings για επιχειρήσεις και νοικοκυριά

Τράπεζες: Δημιουργούνται αξιόπιστα ratings για επιχειρήσεις και νοικοκυριά

Πηγή Φωτογραφίας: Ledger Insights - Westend61 - Association for Psychological Science

Τράπεζες: Ζητούμενο και λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης που στηρίζεται στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των ενδιαφερόμενων

Ένα νέο πλέγμα πληροφόρησης για το πιστοληπτικό προφίλ επιχειρήσεων και νοικοκυριών θα έχουν τα επόμενα χρόνια στη διάθεσή τους οι τράπεζες, για την ασφαλέστερη ανάπτυξη των εργασιών τους. Πρόκειται για μία κρίσιμη παράμετρο για την εύρυθμη λειτουργία της εγχώριας αγοράς πίστης, καθώς θα επιτρέψει μεταξύ άλλων την καλύτερη μέτρηση του κινδύνου στις νέες χορηγήσεις. Θα διευκολύνει δε την προώθηση του δανειοδοτικού σκέλους των 12,70 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), η οποία προϋποθέτει τη βαθμολόγηση των ενδιαφερόμενων.

Ειδικά στις μικρές επιχειρήσεις τα στοιχεία είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ανεπαρκή, δυσχεραίνοντας την προπαρασκευαστική διαδικασία για την εξέταση των σχετικών με την ευρωπαϊκή δράση αιτημάτων. Λύση στα προβλήματα αυτά θα δώσει ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων, του Δημοσίου και της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, μέσω της δημιουργίας βάσεων δεδομένων που θα παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συναλλακτική συμπεριφορά του ιδιωτικού τομέα.

Τα συστήματα των τραπεζών

Σύμφωνα με τον Γ. Σταμούλη, Ανώτερο Γενικό Διευθυντή Group Chief Risk Officer της Τράπεζας Πειραιώς, ο εν εξελίξει μετασχηματισμός των τραπεζών προβλέπει και τη βελτίωση των εσωτερικών τους δομών.

Μιλώντας πρόσφατα σε συνέδριο της Τράπεζας της Ελλάδος, υπογράμμισε ότι η δημιουργία συστημάτων με ασφαλείς τεχνολογίες, καθώς και η διασύνδεση με διαφορετικούς παρόχους και οργανισμούς, προσδίδουν μεγαλύτερη διαφάνεια και διαθεσιμότητα πληροφορίας για τους πελάτες τους.

Η μεταρρύθμιση αυτή, σε συνδυασμό με τα γραφεία πίστης της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, θα επιτρέψει στα πιστωτικά ιδρύματα:

• Να μεγιστοποιήσουν το μέγεθος της πιστωτικής πληροφορίας που παρέχουν

• Η πληροφορία να παρέχεται με όσο το δυνατόν πιο δομημένο και αποτελεσματικό τρόπο

• Να έχουν γνώση για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των πελατών τους, καθώς τα κριτήρια για το περιβαλλοντικό και κοινωνικό τους αποτύπωμα (ESG), θα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο

Με αυτόν τον τρόπο, κατά τον κ. Σταμούλη, ο χρόνος επεξεργασίας αιτημάτων για χορηγήσεις δανείων θα μειωθεί περαιτέρω, ενώ η πιστωτική απόφαση θα είναι ακριβέστερη, μειώνοντας το κόστος κεφαλαίων και αυξάνοντας την απόδοση ιδίων κεφαλαίων για τις τράπεζες.

Αυτόματη αξιολόγηση

Σύμφωνα με τον Group Chief Risk Officer της Τράπεζας Πειραιώς, ο μετασχηματισμός των τραπεζών έχει αυξήσει την πρόσβαση σε πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας και με την ταυτόχρονη χρήση νέων τεχνολογιών η διαχείριση των πελατειακών σχέσεων ενδυναμώνεται περαιτέρω.

«Η ευκολότερη πρόσβαση στις πληροφορίες καθώς και η χρήση νέων τεχνολογιών οδηγούν στην απλοποίηση διαδικασιών, στη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών, στην ακριβέστερη πιστωτική αξιολόγηση και στη μείωση του κόστους», εκτιμά ο ίδιος.

Για παράδειγμα, η αυτοματοποίηση της αξιολόγησης πελατών και της διαδικασίας λήψης εγκριτικής απόφασης σε χαρτοφυλάκια πίστης ιδιωτών, έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντική αύξηση στα αιτήματα για online δάνεια, κάρτες και άλλα προϊόντα.

Επίσης, προτεραιότητα αποτελεί η περαιτέρω αυτοματοποίηση στη διαχείριση αιτήσεων μεσαίων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με στόχο τόσο τη μείωση του διαχειριστικού κόστους, όσο και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε ένα τόσο ζωτικό κομμάτι της οικονομίας.

Τα γραφεία πίστης

Σημαντικό ρόλο σε αυτό το νέο περιβάλλον θα παίξουν και τα γραφεία πίστης της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, που βρίσκονται σε φάση εκσυγχρονισμού.

Ο Δρ. Π. Καπασούρης, Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, θεωρεί ότι τα γραφεία πίστης θα αντιμετωπίσουν ένα θεμελιώδες πρόβλημα της ελληνικής αγοράς που εντάθηκε μετά την οικονομική κρίση του 2010 και την υγειονομική του 2019. Την έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των συναλλασσόμενων.

Παράλληλα, κατά τον ίδιο, η παροχή έγκυρων δεδομένων προς τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις από τα γραφεία πίστης, ώστε να υποστηρίζονται οι συναλλαγές και να διασφαλίζονται οι πιστώσεις, αποτελεί ασπίδα προστασίας των πολιτών και μοχλό για την υγιή ανάπτυξη του επιχειρείν.

Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ για να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες, επενδύει στην τεχνολογική υποδομή και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της, έχοντας πλέον τη δυνατότητα απομακρυσμένης εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων ολόκληρο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Τα οφέλη της άντλησης και επεξεργασίας πληροφοριών μέσω απλοποιημένων διαδικασιών είναι πολλαπλά. Αφορούν τη μείωση του κόστους, τη δημιουργία νέων προϊόντων / υπηρεσιών και την ακριβέστερη πιστωτική αξιολόγηση, που οδηγούν τελικά στη μείωση των επιτοκίων και την αύξηση της χρηματοδότησης στην πραγματική οικονομία.

Για παράδειγμα, με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, κάθε πολίτης έχει πλέον τη δυνατότητα με τη συναίνεσή του, να αντλεί και να διαθέτει στοιχεία που τον αφορούν σε πραγματικό χρόνο μέσω του open banking, ώστε να υποστηριχθεί οποιαδήποτε συναλλαγή του.

Έτσι οι συναλλασσόμενοι χωρίς ιστορικό οικονομικής συμπεριφοράς (νέοι επιχειρηματίες, νέοι αιτούντες στεγαστικών δανείων) μπορούν να διαθέτουν τα στοιχεία τους στις τράπεζες ή σε προμηθευτές τους, για να αξιολογούνται ακριβέστερα οι αιτήσεις τους.

Ο κρατικός Τειρεσίας

Μεγάλο βοήθημα για κάθε πιστωτή θα αποτελέσει και το νέο εργαλείο που θα δημιουργηθεί το επόμενο διάστημα και θα καταγράφει όλες τις οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων προς το Δημόσιο.

Πρόκειται για ένα σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα ασφαλούς εκτίμησης του ρίσκου αθέτησης πληρωμών.

Ειδικότερα, η βαθμολογία που θα έχει κάθε επιχείρηση ή νοικοκυριό θα επιτρέπει:

– Στο δημόσιο τη δημιουργία κριτηρίων για ένταξη σε ρυθμίσεις οφειλών και για τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς

– Στις τράπεζες να αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα των υποψήφιων δανειοληπτών

– Στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, αλλά και στις τράπεζες, όταν η συγκεκριμένη διαδικασία γίνεται εσωτερικά, να προωθούν βιώσιμες ρυθμίσεις σε μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και να εντοπίζουν ευκολότερα τους στρατηγικούς κακοπληρωτές.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments