Οδηγός

ΔΕΗ προσλήψεις: Σε εξέλιξη οι αιτήσεις για 40 θέσεις

ΔΕΗ προσλήψεις: Σε εξέλιξη οι αιτήσεις για 40 θέσεις
ΔΕΗ προσλήψεις: Συγκεκριμένα θα επιλεγούν υπάλληλοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των εξής ειδικοτήτων.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για 40 μόνιμες θέσεις στην ΔΕΗ. Δυνατότητα συμμετοχής στην διαδικασία έχουν οι υποψήφιοι που διαθέτουν πτυχία για διοικητικές θέσεις και μηχανικούς. Συγκεκριμένα θα επιλεγούν υπάλληλοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των εξής ειδικοτήτων.

Ποιες ειδικότητες ζητούνται

  • Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
  • Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης
  • Χημικοί Μηχανικοί
  • Μαθηματικοί
  • Πτυχιούχοι Πληροφορικής
  • Οικονομικό Προσωπικό
  • Διοικητικό Προσωπικό

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται την Δευτέρα 9 Μαΐου 2022, ώρα 14:00.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μέσα στην οριζόμενη στην Προκήρυξη προθεσμία (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄) σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, για την απόδειξη των προσόντων και των κριτηρίων, που λαμβάνονται υπόψη βάσει της αιτήσεώς τους για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητάς τους στους πίνακες κατάταξης. Ειδικότερα, θα πρέπει να υποβάλλουν:

  • 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.
  • 2.Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν, τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, για την απόδειξη των προσόντων που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία και που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξή τους στους οικείους πίνακες, διαγράφονται από αυτούς και αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία.
  • Υποψήφιος ο οποίος δεν υποβάλει στη ΔΕΗ Α.Ε. τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments