Οδηγός

ΚΕΘΕΑ: Νέες προσλήψεις στην Κρήτη

ΚΕΘΕΑ: Νέες προσλήψεις στην Κρήτη

Πηγή Φωτογραφίας: Pixabay

Tο ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), ενδιαφέρεται να προσλάβει άτομα για τις ειδικότητες ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ και ΠΕ/ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με έδρα το Ηράκλειο.

Tο ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), ενδιαφέρεται να προσλάβει άτομα για τις ειδικότητες ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ και ΠΕ/ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με έδρα το Ηράκλειο.

Η διάρκεια των προαναφερόμενων συμβάσεων είναι έως ένα (1) έτος και τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης των προαναφερόμενων πράξεων.

Συγκεκριμένα:

Για τη Μονάδα για άτομα με ψυχιατρική συννοσηρότητα – Περιφέρεια Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο, θα προσλάβει 1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Ψυχολογία.

Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την επαναπροκηρυσσόμενη θέση από ένα (1) έως ογδόντα τέσσερις (84) μήνες. Η επαγγελματική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Ξένη γλώσσα.

Για την Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο, θα προσλάβει 1 ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτή.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημιακής / Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη Νοσηλευτική.

Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την επαναπροκηρυσσόμενη θέση από ένα (1) έως ογδόντα τέσσερις (84) μήνες. Η επαγγελματική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Ξένη γλώσσα.

Άδεια οδήγησης κατηγορίας Β’ με το διάστημα από την απόκτηση της να είναι τουλάχιστον ένα (1) έτος.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» συμμετοχής στο ΚΕΘΕΑ, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Στη συνέχεια θα πρέπει να την εκτυπώσουν και να την υπογράψουν χειρόγραφα, να την σκανάρουν και να την αποστείλουν με το σύνολο των δικαιολογητικών με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 9 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00. 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments