Οδηγός

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στον δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στον δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού

Πηγή Φωτογραφίας: Pixabay

Νέες προσλήψεις στα τμήματα Αθλητισμού και Δημιουργικής Απασχόλησης του δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, μέσω ΑΣΕΠ

Νέες προσλήψεις στα τμήματα Αθλητισμού και Δημιουργικής Απασχόλησης του δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, μέσω ΑΣΕΠ. Η ισχύ της σύμβασης θα είναι από την ημέρα υπογραφής της και για 12 μήνες, χωρίς τη δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

Προσλήψεις στον δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού – Ειδικότητες και εκπαιδευτικές βαθμίδες

Θα προσληφθούν αποκλειστικά πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, των ειδικοτήτων:

  • ΠΕ Φυσικής Αγωγής
  • ΠΕ Θεατρικών Σπουδών

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Προσλήψεις στον δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού – Τρόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Λ. Δημοκρατίας 61, ΤΚ 13561 Άγιοι Ανάργυροι απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γραφείο Μητρώου και Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κας Σοφίας Μαυρίδη (τηλ. Επικοινωνίας: 2132023671).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments