Οδηγός

ΑΣΕΠ: Θέσεις εργασίας σε μεγάλο δήμο της Αττικής

ΑΣΕΠ: Θέσεις εργασίας σε μεγάλο δήμο της Αττικής

Πηγή Φωτογραφίας: Pixabay

Θέσεις εργασίας για προσωπικό πέντε ειδικοτήτων μέσω ΑΣΕΠ, διαθέτει ο δήμος Χαϊδαρίου

Θέσεις εργασίας για προσωπικό πέντε ειδικοτήτων μέσω ΑΣΕΠ, διαθέτει ο δήμος Χαϊδαρίου. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ενός μήνα και συγκεκριμένα έως και την 21η Ιουλίου 2023.

Θα προσληφθούν πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής και απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΑΣΕΠ: Θέσεις εργασίας στον δήμο Χαϊδαρίου – Ειδικότητες

Ζητείται προσωπικό των παρακάτω ειδικοτήτων:

 • ΠΕ Φυσικής Αγωγής
 • ΠΕ Παιδαγωγών
 • ΠΕ Παιδαγωγών Ειδικής Αγωγής
 • ΠΕ Νηπιαγωγών
 • ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών

ΑΣΕΠ: Θέσεις εργασίας στον δήμο Χαϊδαρίου – Γενικά προσόντα και δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

 • Nα έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επέλεξαν.

Δικαιολογητικά

Μαζί με την αίτηση συμμετοχής τους οι υποψήφιοι, καλούνται να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 όπου να αναφέρονται τα εξής: Α. Έχω την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που μου επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επέλεξα. Β. α) Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. β) Δεν είμαι υπόδικος που έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. γ) Δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά μου δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. δ) Δεν τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

ΑΣΕΠ: Θέσεις εργασίας στον δήμο Χαϊδαρίου – Προθεσμία και υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ολοκληρώνεται την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χαϊδαρίου στο Δημαρχείο Χαϊδαρίου (Δ/νση: Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως 2, 1ο υπόγειο, τηλ: 213 2047361 213 2047360).

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments