Πολιτική

Σταϊκούρας: Υψηλής σημασίας για την Ελλάδα η ανάπτυξη εμπορευματικού διαδρόμου ευρωπαϊκού Βορρά – Νότου

Σταϊκούρας: Υψηλής σημασίας για την Ελλάδα η ανάπτυξη εμπορευματικού διαδρόμου ευρωπαϊκού Βορρά – Νότου

Πηγή Φωτογραφίας: Γραφείο Τύπου //Την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών, μέσω των νέων εμπορικών διαδρόμων που συνδέουν τη Βαλτική με τη Μαύρη Θάλασσα και το Αιγαίο Πέλαγος, ανέδειξε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, στο Βίλνιους της Λιθουανίας, κατά την τοποθέτησή του στο επιχειρηματικό φόρουμ της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών. 

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπογράμμισε ότι οι παραδοσιακές εφοδιαστικές αλυσίδες Μεταφορών Ανατολής – Δύσης θα πρέπει να εξισορροπούνται από τις ροές Βορρά – Νότου.

Την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών, μέσω των νέων εμπορικών διαδρόμων που συνδέουν τη Βαλτική με τη Μαύρη Θάλασσα και το Αιγαίο Πέλαγος, ανέδειξε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, στο Βίλνιους της Λιθουανίας, κατά την τοποθέτησή του στο επιχειρηματικό φόρουμ της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών. 

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπογράμμισε ότι οι παραδοσιακές εφοδιαστικές αλυσίδες Μεταφορών Ανατολής – Δύσης θα πρέπει να εξισορροπούνται από τις ροές Βορρά – Νότου.

«Η Ελλάδα συνεργάζεται με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, στο πλαίσιο του Διαδρόμου BBA και της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών, αναβιώνοντας το σχέδιο Sea2Sea και την επέκτασή του στη Ρουμανία», τόνισε ο κ. Σταϊκούρας, επισημαίνοντας ότι αποτελεί υψίστης σημασίας η ανάπτυξη της υποδομής για αυτές τις συνδέσεις.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δήλωσε ότι αποτελεί προϋπόθεση να διασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις υποδομές και την καινοτομία, όπως επίσης να παρασχεθούν κίνητρα για ΣΔΙΤ και την ανάπτυξη νέων εργαλείων.

 «Στην τρέχουσα αναθεώρηση του κανονισμού ΔΕΔ-Μ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ειδικές διατάξεις για αυτά τα έργα. Και θα πρέπει να υποστηριχθεί η σύσταση επιχειρήσεων από κοινού για την περάτωσή τους. Αυτός είναι ο δρόμος για την υλοποίηση του έργου Sea2Sea, το οποίο αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την ελληνική κυβέρνηση», κατέληξε ο κ. Σταϊκούρας.

Ακολουθεί, σε άτυπη μετάφραση, το πλήρες κείμενο της τοποθέτησης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα:

Το σύστημα μεταφορών αλλάζει και οι φορείς χάραξης πολιτικής θα πρέπει να σκεφτούν βιώσιμες και ισοδύναμες λύσεις μεταφορών.

Λόγω της αυξανόμενης ζήτησης των υπηρεσιών μεταφοράς, εντείνονται οι προκλήσεις της χρηματοδότησης των υποδομών και της προώθησης της έξυπνης και βιώσιμης κινητικότητας.

Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων στους τομείς της πολιτικής και του σχεδιασμού πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις και να προσπαθήσουν να αναπτύξουν ένα σύστημα μεταφορών ικανό να καλύψει τις μελλοντικές ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας.

Ο τομέας των μεταφορών είναι ζωτικής σημασίας για τη διαχείριση των συνεπειών και ειδικότερα της ανθρωπιστικής, γεωπολιτικής κρίσης και της μεγάλης διαταραχής στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, που προκλήθηκε από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Η ΕΕ ανταποκρίθηκε με συντονισμένο τρόπο προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις επιπτώσεις, με πρωτοβουλίες όπως η προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές και η δημιουργία λωρίδων αλληλεγγύης.

Από την πρώτη κιόλας στιγμή και κάτω από πίεση, έπρεπε να ανταπεξέλθουμε.

Αυτή η κρίση ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης του συστήματος μεταφορών, καθώς επίσης και την ανάγκη να προσδιοριστούν και να τεθούν σε λειτουργία οι εναλλακτικές διαδρομές μεταφορών.

Οι παραδοσιακές εφοδιαστικές αλυσίδες Μεταφορών Ανατολής – Δύσης θα πρέπει να εξισορροπούνται από τις ροές Βορρά – Νότου.

Ο νέος κανονισμός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) παρέχει μια ευκαιρία ως προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς αναδιοργανώνει τους ευρωπαϊκούς διαδρόμους, αντιστοιχώντας, για πρώτη φορά, την προσφορά με τη ζήτηση, περιορίζει τις επικαλύψεις μεταξύ των διαδρόμων και ενισχύει τα ζητήματα της διασυνοριακής συνδεσιμότητας και συνεργασίας.

Η Ελλάδα συνεργάζεται με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία σε αυτή την προσπάθεια, στο πλαίσιο του Διαδρόμου BBA και της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών, αναβιώνοντας το σχέδιο Sea2Sea και την επέκτασή του στη Ρουμανία.

Ωστόσο, αποτελεί υψίστης σημασίας η ανάπτυξη της υποδομής για αυτές τις συνδέσεις.

Οι Ευρωπαϊκοί Διάδρομοι είναι πλήρως ευθυγραμμισμένοι με τους λεγόμενους εμπορευματικούς σιδηροδρομικούς διαδρόμους, για πρώτη φορά.

Αυτό σημαίνει ότι η πλευρά της προσφοράς, δηλαδή οι υποδομές και οι επενδύσεις, ακολουθεί την πλευρά της ζήτησης.

Καλωσορίζουμε τον διάδρομο BBA, που συνδέει τα λιμάνια της Βαλτικής, με τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας και του Αιγαίου, και παρέχει μια γέφυρα από τις χώρες της ΕΕ στην Ουκρανία.

Ταυτόχρονα, η πρόταση αυξάνει σημαντικά τον πήχη των προσδοκιών. Με προαπαιτούμενα που αφορούν ολόκληρο το δίκτυο και απαιτητικά τεχνικά πρότυπα, που θέτουν το έδαφος για ένα ανθεκτικό δίκτυο.

Οι υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές για το δίκτυο ΔΕΔ-Μ συνεπάγονται υψηλότερες επενδυτικές ανάγκες, τη στιγμή που μειώνονται τα κονδύλια για υποδομές μεταφορών.

Το  CEF, ήδη, αποδίδει, αλλά χρειάζεται να γίνουν περισσότερα.

Ως εκ τούτου, αποτελεί προϋπόθεση να διασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις υποδομές και την καινοτομία, όπως επίσης να παρασχεθούν κίνητρα για ΣΔΙΤ και την ανάπτυξη νέων εργαλείων.

Επιτρέψτε μου να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι ένα μεγάλο διασυνοριακό κατασκευαστικό έργο απαιτεί συνήθως μεγάλους χρόνους προετοιμασίας για διακυβερνητικές συμφωνίες, δημοσιονομικές αποφάσεις, διαδικασίες αδειοδότησης και προμηθειών, τεχνικές μελέτες κ.λπ.

Επιπλέον, υλοποιείται σε φάσεις.

Στην τρέχουσα αναθεώρηση του κανονισμού ΔΕΔ-Μ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ειδικές διατάξεις για αυτά τα έργα.

Και θα πρέπει να υποστηριχθεί η σύσταση επιχειρήσεων από κοινού για την περάτωσή τους.

Αυτός είναι ο δρόμος για την υλοποίηση του έργου Sea2Sea, το οποίο αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την ελληνική κυβέρνηση.

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, δεν είναι μόνο οι υποδομές που θα παρέχουν διακρατικές συνδέσεις διαδρόμων.

Η συμπληρωματικότητα και η ευθυγράμμιση μεταξύ κανονισμών και οδηγιών είναι σημαντικοί παράγοντες διευκόλυνσης.

Πιο πρόσφατα παραδείγματα αποτελούν οι πρωτοβουλίες των πράσινων λωρίδων και των λωρίδων αλληλεγγύης, καθώς και η αδιάλειπτη συνδεσιμότητα των Ευρωπαϊκών Διαδρόμων.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments