Οδηγός

ΔΕΔΔΗΕ: Νέες θέσεις εργασίας στο Αίγιο – H ειδικότητα

ΔΕΔΔΗΕ: Νέες θέσεις εργασίας στο Αίγιο – H ειδικότητα

Πηγή Φωτογραφίας: Eurokinissi (Αρχείου)//Νέες θέσεις εργασίας για αποφοίτους ΔΕ, διαθέτει ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) Αιγίου, με νέα προκήρυξη.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση εργασίας και όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 – 45 ετών. Η ειδικότητα για την οποία γίνεται λόγος, είναι η ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων – Υπογείων Δικτύων.

Νέες θέσεις εργασίας για αποφοίτους ΔΕ, διαθέτει ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) Αιγίου, με νέα προκήρυξη.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση εργασίας και όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 – 45 ετών. Η ειδικότητα για την οποία γίνεται λόγος, είναι η ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων – Υπογείων Δικτύων.

ΔΕΔΔΗΕ: Θέσεις για ηλεκτροτεχνίτες στο Αίγιο: Ποια είναι τα απαιτούμενα προσόντα

ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων Υπογείων Δικτύων:

  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ’ ειδικότητας Εναερίων και Υπογείων Δικτύων ή Βεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας του Π.Δ. 108/2013, όπως ισχύει
  • Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας ή βεβαίωσης, υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας
  • Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών ως Ηλεκτροτεχνίτης ΣΤ’ Ειδικότητας σε εργασίες λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής Εναερίων και Υπογείων Δικτύων Μέσης και Χαμηλής Τάσης

ΔΕΔΔΗΕ: Θέσεις για ηλεκτροτεχνίτες στο Αίγιο: Πότε μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται το Σάββατο 22 Ιουνίου 2024.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments