Ειρήνη

Ειρήνη
Η ειρήνη αποτελεί φυσική κατάσταση στην κοινωνική ζωή του ανθρώπου κατά την οποία οι σχέσεις λειτουργούν αρμονικά και χωρίς βίαιες αντιπαραθέσεις.

Η Ειρήνη επιδιώκεται η διατήρησή της με τη δημιουργία εθίμων που ρυθμίζουν τις αναδυόμενες διαφορές και μέσω της σύναψης συμφωνιών μεταξύ δυο γειτνιαζόντων φυλών.Στο Διεθνές Δίκαιο, ειρήνη είναι η μετά την λήξη ενός πολέμου αποκατάσταση των φιλικών σχέσεων μεταξύ δύο εμπόλεμων κρατών. Οι συνθήκες που σχετίζονται με την ειρήνη διακρίνονται σε οριστικές και προκαταρκτικές. Οι προκαταρκτικές συνθήκες έπονται συνήθως της ανακωχής και περιλαμβάνουν τους ουσιωδέστερους όρους της ειρήνης.

Αρμόδιος για την σύναψη συνθηκών ειρήνης είναι ο διεθνής παραστάτης της κάθε χώρας, ο οποίος ορίζεται από το εσωτερικό δημόσιο δίκαιο ή οι πληρεξούσιοι αυτού. Ο διεθνής παραστάτης Ελλάδας, με βάση το ισχύον Σύνταγμα, είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Οι συνθήκες ειρήνης ποικίλουν ως προς το περιεχόμενο, αλλά όλες περιέχουν τους όρους με τους οποίους οι εχθροπραξίες σταματούν και ο πόλεμος λήγει.

Η σημαία της ειρήνης

  • Η σημαία της ειρήνης είναι μία σημαία του ουράνιου τόξου με επτά οριζόντιες διαφορετικού χρώματος λωρίδες και με λευκά κεφαλαία γράμματα στο κέντρο αναγράφεται η λέξη PACE (προφέρεται Πάτσε), που στην ιταλική γλώσσα σημαίνει ειρήνη.
  • Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ιταλία σε μία πορεία ειρήνης το 1961 και ήταν εμπνευσμένη από παρόμοιες πολύχρωμες σημαίες που χρησιμοποιούνταν σε διαδηλώσεις κατά των πυρηνικών όπλων.
  • Σήμερα είναι η διεθνής σημαία της ΕΙΡΗΝΗΣ.

Ειρήνη σχετικές ειδήσεις:

ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 15