ΕΟΠΥΥ

ΕΟΠΥΥ
Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου το οποίο αποτελεί αγοραστή υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα.

Ο Οργανισμός συστάθηκε με τον νόμο 3918/2011 και ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Ιανουαρίου 2012, αρχικά υπό την εποπτεία των Υπουργείων Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας από έναν ενιαίο εθνικό φορέα. Στη συνέχεια, τέθηκε αποκλειστικά υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας.

Σημερινός πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ είναι ο Καθ. Βασίλειος Πλαγιανάκος, στη θέση του αντιπροέδρου, βρίσκεται ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ για την περίοδο Δεκέμβριος 2015 – Ιανουάριος 2019 διατέλεσε ο καθ. Σωτήριος Μπερσίμης, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Σημαντική αναγνώριση των καινοτομιών που εφαρμόστηκαν στον Οργανισμό, για τον εξορθολογισμό και τον έλεγχο των δαπανών και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας, αποτέλεσαν και δύο σημαντικές διεθνής διακρίσεις που έλαβε ο καθ. Σ. Μπερσίμης στη διάρκεια της θητείας του. Στις 15 Ιουνίου του 2018, έλαβε το βραβείο «Best Manager Award» για το 2018 από το European Network for Business and Industry Statistics (ENBIS).

Πρόκειται για σημαντική διάκριση καθώς για πρώτη φορά το βραβείο απονέμεται σε Έλληνα και πρώτη φορά σε manager δημόσιου οργανισμού. Παράλληλα, είχε εκλεγεί Πρόεδρος του European Healthcare Fraud & Corruption Network (EHFCN), το οποίο αποτελεί έναν μη κερδοσκοπικό Οργανισμό, που ιδρύθηκε το 2005, εδρεύει στης Βρυξέλλες και έχει ως αποστολή την καταπολέμηση της διαφθοράς, της κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος και της απάτης στην Υγείας, διασφαλίζοντας τη συνολική βελτίωση των αντίστοιχων Εθνικών Συστημάτων, προς όφελος κάθε ασθενούς. Ιστορικά, πρώτος πρόεδρος του οργανισμού υπήρξε ο παθολόγος Γεράσιμος Βουδούρης, τέως Διοικητής του ΤΣΑΥ, που αντικαταστάθηκε τον Νοέμβριο 2012 από τον -πρώην Διοικητή του ΟΓΑ- Ελευθέριο Παπαγεωργόπουλο. Στις 26-06-2013 ο κ. Παπαγεωργόπουλος υπέβαλε την παραίτησή του και στη θέση του ανέλαβε ο Δημήτρης Κοντός, έως τότε Διοικητής του ΟΓΑ.

Ο ΕΟΠΥΥ προήλθε από συνένωση των Κλάδων Υγείας των παρακάτω ασφαλιστικών Ταμείων:

 • ΙΚΑ (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), από 1η Ιανουαρίου 2012
 • ΟΓΑ (Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων), από 1η Ιανουαρίου 2012
 • ΟΑΕΕ (Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών), από 1η Ιανουαρίου 2012
 • ΟΠΑΔ (Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου), από 1η Ιανουαρίου 2012
 • ΤΥΔΚΥ (Ταμείο Υπαλλήλων Δήμων και Κοινοτήτων), από 1η Ιανουαρίου 2012
 • Ν.Α.Τ., από 1η Απριλίου 2012
 • ΤΑΥΤΕΚΩ, από 1η Μαΐου 2012
 • ΕΤΑΑ, από 1η Νοεμβρίου 2012
 • ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, από 1η Δεκεμβρίου 2012
 • Το ΛΙΜΕΝΙΚΟ από Μάιο 2013 με ένταξη στον ΟΠΑΔ.

Οι Ιατρικές Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ αρχίζουν θεωρητικά από την 1η Ιανουαρίου 2012 και θα παρέχονται δωρεάν στην Ελλάδα από 4 τομείς:

 • Κρατικά Νοσοκομεία του ΕΣΥ. Λίστα στο διαδίκτυο: και https://web.archive.org/web/20110106080322/http://www.yyka.gov.gr/
 • Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ. Λίστα στο διαδίκτυο: https://web.archive.org/web/20110106080322/http://www.yyka.gov.gr/
 •  Συμβεβλημένοι Ελευθεροεπαγγελματίες Ιατροί με τον ΕΟΠΥΥ. Λίστα στο διαδίκτυο:
 •  Μη Συμβεβλημένοι Ελευθεροεπαγγελματίες Ιατροί (με χρέωση ασθενούς)
 • Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ). Λίστα στο διαδίκτυο:tomy.moh.gov.gr.

ΕΟΠΥΥ σχετικές ειδήσεις: