ΠΟΕΔΗΝ

ΠΟΕΔΗΝ
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων είναι δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο με μέλη 250 πρωτοβάθμια εργασιακά σωματεία νοσοκομείων - προνοιακών ιδυμάτων - κέντρων υγείας - ΕΚΑΒ.

Το έτος ίδρυσης της ΠΟΕΔΗΝ είναι το 1978. Καλύπτει συνδικαλιστικά 80.000 επαγγελματίες υγειονομικούς στο χώρο της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα. Η Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. έχει όργανα διοίκησης 33μελές Γενικό Συμβούλιο από το οποίο εκλέγεται 11μελής Εκτελεστική Επιτροπή με διάρθρωση: Πρόεδρο – 3 Αντιπροέδρους – Γενικό Γραμματέα – Ταμία – Αναπληρωτή Γραμματέα – Οργανωτικό Γραμματέα – Αναπληρωτή Ταμία. Τα όργανα εκλέγονται κάθε τρία χρόνια από συνέδριο αντιπροσώπων.

Οι συνεδριάσεις Γ.Σ. και Ε.Ε. είναι τακτικές κάθε 2μηνο εκτός από τις έκτακτες. Η οργανωτική διάρθρωση της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. περιλαμβάνει και τη λειτουργία των περιφερειακών συμβουλίων σε κάθε υγειονομική περιφέρεια (νομό). Η Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. είναι η συνδικαλιστική έκφραση των εργαζομένων στη δημόσια υγεία της χώρας, στην πρόνοια, την ψυχική υγεία, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και την επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα (ΕΚΑΒ) και των ζητημάτων που τους απασχολούν, είτε οικονομικών είτε θεσμικών.

  • Αποφασίζει κινητοποιήσεις (μετά από συσκέψεις με τα πρωτοβάθμια σωματεία), διαμορφώνει το διεκδικητικό πλαίσιο, πραγνατοποιεί γενικές συνελεύσεις – ενημερωτικές κατά χώρο, υλοποιεί το πρόγραμμα δράσης.
  • Οι θέσεις της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. αποτελούν τη βάση για ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων με τις εκάστοτε κυβερνήσεις.
  • Ως η μεγαλύτερη ομοσπονδία του δημόσιου τομέα και μέλος της ΑΔΕΔΥ συμμετέχει σ’ όλο το φάσμα του δημοσιοϋπαλληλικού συνδικαλιστικού κινήματος.

ΠΟΕΔΗΝ σχετικές ειδήσεις:

ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 16