Υπουργείο Τουρισμού

Υπουργείο Τουρισμού
Το Υπουργείο Τουρισμού είναι εθνικός φορέας ο οποίος προέκυψε μετά από πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα με την κατάργηση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Στις 14 Μαρτίου 1989 με τον Ν. 1835/1989 συνεστήθη το Υπουργείο Τουρισμού. Στις 11 Οκτωβρίου 1991 με το Π.Δ. 417/1991[2], μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη, το Υπουργείο Τουρισμού καταργήθηκε και οι υπηρεσίες του μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.Στις 15 Νοεμβρίου 1993 με το Π.Δ. 459/1993, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Α. Παπανδρέου, το Υπουργείο Τουρισμού ανασυστάθηκε με απόσπαση των υπηρεσιών του από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

Την 1η Φεβρουαρίου 1996 με το Π.Δ. 27/1996, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Κ. Σημίτη, το Υπουργείο Τουρισμού συγχωνεύθηκε με τα Υπουργεία Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Στις 17 Μαρτίου 2004 με το Π.Δ. 122/2004, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή, το Υπουργείο Τουρισμού ανασυστάθηκε με απόσπαση της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

 • Στις 11 Οκτωβρίου 2004 με τον Ν. 3270/2004 το Υπουργείο Τουρισμού μετονομάστηκε σε Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης.
 • Στις 7 Οκτωβρίου 2009 με το Π.Δ. 186/2009, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου, τα Υπουργεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Πολιτισμού συγχωνεύθηκαν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.
 • Στις 21 Ιουνίου 2012 με το Π.Δ. 85/2012, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Αντώνης Σαμαράς, συστάθηκε το Υπουργείο Τουρισμού από τις υπηρεσίες που ανήκαν στο πρώην Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης κατά τη συγχώνευση του τελευταίου με το Υπουργείο Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.
 • Στις 26 Ιανουαρίου 2015 με το Π.Δ 25/2015, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα συγχωνεύθηκε το Υπουργείο Τουρισμού, με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
 • Στις 4 Νοεμβρίου 2016 με το Π.Δ 123/2016, μετά την πρόταση του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα συστάθηκε το Υπουργείο Τουρισμού από το σύνολο των Υπηρεσιών που ανήκαν στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Η ιστορία του ονόματος

 • 1989-1991 Υπουργείο Τουρισμού
 • 1993-1996 Υπουργείο Τουρισμού
 • 2004 Υπουργείο Τουρισμού
 • 2004-2009 Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης
 • 2009-2012 Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
 • 2012- 2015 Υπουργείο Τουρισμού
 • 1/2015-9/2015 Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
 • 2015-2016 Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
 • 2016- Υπουργείο Τουρισμού

Υπουργείο Τουρισμού σχετικές ειδήσεις: