Αυτοδιοίκηση
pagenews.gr / Αυτοδιοίκηση / Πυρκαγιές Μάτι: Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η προγραμματική σύμβαση για την προσωρινή φιλοξενία 94 ατόμων
Πυρκαγιές Μάτι: Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η προγραμματική σύμβαση για την προσωρινή φιλοξενία 94 ατόμων | Pagenews.gr
Pagenews Team

Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η προγραμματική σύμβαση για την προσωρινή φιλοξενία 94 πληγέντων από τις πυρκαγιές στο Μάτι Αττικής.

Η σύμβαση είναι μεταξύ του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Δήμου Μαραθώνος.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Εργασίας, αποφάσισε την παροχή προσωρινής φιλοξενίας στις εγκαταστάσεις της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα Αττικής. Θα φιλοξενηθούν οικογένειες και άτομα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου.

Ο δήμος, στον οποίο έχει ανατεθεί για το 2018 η οργάνωση και η λειτουργία της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα Αττικής, διαθέτει την αναγκαία γνώση και εμπειρία για τη λειτουργία της κατασκήνωσης και τη φιλοξενία αυτών των ατόμων.

Με τη σύμβαση, το υπουργείο Εργασίας και ο δήμος συνεργάζονται, ώστε να καταστεί δυνατή η προσωρινή φιλοξενία 94 ατόμων.

Οι δαπάνες χρηματοδότησης για την απασχόληση του απαιτούμενου προσωπικού θα καλυφθούν από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αυτή η σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη και λήγει με την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της.

Το φυσικό αντικείμενο της παρούσας σύμβασης θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2018, οπότε θα ολοκληρωθεί η προσωρινή φιλοξενία των οικογενειών και των ατόμων.

Η ανωτέρω ημερομηνία μπορεί να παραταθεί, μετά από πρόταση της Επιτροπής Παρακολούθησης, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών.

Ετικέτες: 
2018