Θέσεις Εργασίας

ΑΣΕΠ: 60 προσλήψεις στο δήμο Πειραιά

ΑΣΕΠ: 60 προσλήψεις στο δήμο Πειραιά
ΑΣΕΠ: Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 60 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών προωθεί ο ∆ήµος Πειραιά.

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 60 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών προωθεί ο ∆ήµος Πειραιά. Οι αιτήσεις ξεκινούν από σήμερα Πέμπτη 18 Νοεμβρίου.

Ποιες ειδικότητες ζητούνται

 • ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
 • ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ
 • ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
 • ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
 • ∆Ε ∆ΕΝ∆ΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΑΦΕΩΝ
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑ∆ΩΝ
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ
 • ΔΕ ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
 • ∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
 • ∆Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ
 • ∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
 • ∆Ε ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ
 • ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ
 • YE ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2 ∆Ε/ΥΕ και να την υποβάλουν µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ.18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 12, υπόψη κας Μοίρου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2132022250 και 2132022566).

Το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments