Θέσεις Εργασίας

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν προσωρινά αποτελέσματα για την προκήρυξη 2Ε/2021

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν προσωρινά αποτελέσματα για την προκήρυξη 2Ε/2021
ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2E/2021 μέσω ΑΣΕΠ για την πλήρωση τριών θέσεων Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού.

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2E/2021 μέσω ΑΣΕΠ για την πλήρωση τριών θέσεων Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού. Αφορά στο Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής των Επικοινωνιών και της Γνώσης – Αθηνά (Ν.Π.Ι.Δ.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Η κατανομή των θέσεων

  • δύο θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο “Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων’’[κωδικός θέσης: 10014].
  • μία θέση στο γνωστικό αντικείμενο “Οικονομική Διαχείριση Έργων’’ [κωδικός θέσης: 10017].

Στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) έχει αναρτηθεί οι πίνακες προσληπτέων, αναπληρωματικών, δεκτών υποψηφίων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη, κληθέντων σε συνέντευξη και μη προσελθόντων (αποκλειομένων), καθώς και ο πίνακας αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι πίνακες δεκτών υποψηφίων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη, κληθέντων σε συνέντευξη και μη προσελθόντων (αποκλειομένων), καθώς και ο πίνακας αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την 29η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη (ώρα 08:00 π.μ.) έως και την 7η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή (ώρα 14:00 μ.μ.) αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του, ακολουθώντας τη διαδρομή:  Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες →  Είσοδος Μέλους → Επιλογή → ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων.

Γράψτε το σχόλιο σας

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments