Θέσεις Εργασίας

Θέσεις εργασίας: Νέες θέσεις στην Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης

Θέσεις εργασίας: Νέες θέσεις στην Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης
Θέσεις εργασίας: Την πρόσληψη τριών υπαλλήλων προωθεί η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ) του Υπουργείου Τουρισμού. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Την πρόσληψη τριών υπαλλήλων προωθεί η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ) του Υπουργείου Τουρισμού. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Ποιες ειδικότητες ζητούνται

  • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
  • ΠΕ Πληροφορικής
  • ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

Η προθεσμία των αιτήσεων αναμένεται.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ), Λατούς 25, Άγιος Νικόλαος, Τ.Κ. 72100, απευθύνοντάς την στην Γραμματεία Σχολής, υπόψη κας Αικ. Καραμπακάκη (τηλ. επικοινωνίας: 28410 28565, 28828).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments