Αθλητισμός

«Επένδυση μαμούθ στον Βοτανικό, γήπεδο 38,5-40 χιλ. θέσεων το καλοκαίρι του 2026»

«Επένδυση μαμούθ στον Βοτανικό, γήπεδο 38,5-40 χιλ. θέσεων το καλοκαίρι του 2026»
Ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης παρουσίασε τις συμβάσεις και το πρόγραμμα της Διπλής Ανάπλασης και έθεσε ως χρονικό όριο κατασκευής του νέου γηπέδου το καλοκαίρι του 2026.

Σε πλήρη παρουσίαση του προγράμματος, των διμερών συμβάσεων αλλά της χρηματoδότησης του πρότζεκτ μαμούθ της Διπλής Ανάπλασης προέβη χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Ο Δήμαρχος Αθηναίων ξεκίνησε την τοποθέτησή του με τον εξής πρόλογο: «Αυτά τα δύο χρόνια κληθήκαμε να διαχειριστούμε πολλά θέματα επείγοντα κι όλα αυτά μέσα στην πανδημία. Υλοποιούμε ένα τόσο μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα για πρώτη φορά στην Αθήνα. Υλοποοιούμε τη Διπλή Ανάπλαση που είναι το μεγαλύτερο έργο στην Αθήνα.

Στην καρδιά της πόλης αποκτάμε ελεύθερο πράσινο χώρο, στον Βοτανικό μεγαλώνουμε την πόλη με όχημα μια υπερσύγχρονη εγκατάσταση. Όλα αυτά, διατηρώντας σταθερά στο μυαλό το εκτόπισμα της μεγαλύτερης και ιστορικότερης ομάδας της Αθήνας. Χθες ενημερώσαμε τις άλλες δυνάμεις του Δημοτικό Συμβουλίου και προσπαθούμε για την μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση. Τέτοια έργα πρέπει να είναι πάνω από κόμματα και ιδεολογίες. Τους κορμοράνους η Αθήνα τους έχει πληρώσει.

Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στον κ. Μαλακατέ, στον κ. Αλαφούζο, αλλά και τους συνεργάτες τους. Η ενότητα είναι αναγκαία για να πετύχει ο Παναθηναϊκός. Ευχαριστώ επίσης τους συνεργάτες της ΑΕΠ Ελαιώνα, αλλά και τον πρωθυπουργό ασφαλώς για την αποφασιστικότητά του. Η συμφωνία αποτελείται από μία διμερής και μία τριμερής σύμβαση. Οι δυσκολίες ήταν πολλές και υπήρχαν καθυστερήσεις γιατί όλο αυτό ήταν πολύπλοκο.

Τι είναι όμως η Διπλή ανάπλαση; Ας ξεκινήσουμε…

Η Διπλή Ανάπλαση είναι μια μεγάλη χωροταξική και πολεοδομική παρέμβαση για τη δημιουργία δύο υπερτοπικών – μητροπολιτικών πόλων αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών και άλλων συμπληρωματικών λειτουργιών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στον Βοτανικό του Δήμου Αθηναίων.

Στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας προβλέπεται η δημιουργία ελεύθερου χώρου πρασίνου, εντευκτηρίου, αθλητικού μουσείου και υπογείου πάρκινγκ και στον Βοτανικό προβλέπεται η δημιουργία γηπέδου ποδοσφαίρου έως 40.000 θέσεων διε- θνών προδιαγραφών FIFA / UEFA 4 αστέρων, αθλητικών εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αθηναίων, χώρων πρασίνου και περιβαλλοντικών υποδομών.

Η έναρξη της Διπλής Ανάπλασης σηματοδοτεί τη μεταφορά των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΠΑΟ από την Λ. Αλεξάνδρας στον Βοτανικό.

Η μεταφορά των εν λόγω εγκατα- στάσεων στην περιοχή του Βοτανικού, με ταυτόχρονη μετατροπή της από άναρχη ζώνη βιομηχανίας, βιοτεχνίας και χονδρεμπορίου σε ορθολογικώς πολεοδομούμενη περιοχή με σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις, κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου, καθώς και κτήρια κεντρικών λειτουργιών έχει διπλό στόχο: την ουσιαστική βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης και την πολεοδομική εξυγίανση της περιοχής, η οποία παρά τις θεσμοθετημένες ήδη από το 1985 προβλέψεις ουδέποτε μπόρεσε να υλοποιηθεί και τη διερεύνηση των επιλογών αθλητισμού, αναψυχής, ψυχαγωγίας και εργασίας προς όφελος υποβαθμισμένων περιοχών της πρωτεύουσας.

Για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργάζονται η Ελληνική Κυβέρνηση, ο Δήμος Αθηναίων, ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, και η ΑΕΠ Ελαιώνα (Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς). Ο Δήμος Αθηναίων διασφαλίζει την ωριμότητα της διαδικασίας, συντονίζει τους εμπλεκόμενους φορείς, επιταχύνει τα στάδια υλοποίησης του έργου και έχει την ευθύνη του σχεδιασμού και της υλοποίησης του. Οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν προβεί στην κατάρτιση διμερών συμφωνιών.

Η υπό έγκριση σύμβαση περιλαμβάνει τις εξής, μεταξύ άλλων, δεσμεύσεις:

Για τα ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΙΙ – Τομέας Ανάπλασης Α ́ (στο Βοτανικό): «Γήπεδο» (ποδοσφαίρου έως 40.000 θέσεων διεθνών προ- διαγραφών FIFA/UEFA 4 αστέρων). Ο Δ.Α. αναλαμβάνει την ευθύνη και τις διαδικασίες υλοποίησής του νέου Γηπέδου που θα κατασκευασθεί. Ειδικότερα :
• θα εξασφαλίσει την χρηματοδότηση,
• θα συμβάλλει στην έκδοση των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων, και • θα προβεί στη δημοπράτηση του έργου με την προβλεπόμενη στο άρθρο 50 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διαδικασία. Ο Δ.Α. παραχωρεί στον Ερασιτέχνη Π.Α.Ο. την χρήση του Γηπέδου που θα ανεγερθεί με όλα τα συστατικά και παραρτήματα του και όλα τα δικαιώματα χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων εντός αυτού για 99 χρόνια από την ολοκλήρωση της κατασκευής του.

Η παραχώρηση αυτή του Δ.Α. προς τον Ερασιτέχνη Π.Α.Ο. δεν περιλαμβάνει τις εμπορικές χρήσεις του Γηπέδου (ενδεικτικά εστιατόρια, κυλικεία, σουίτες και οποιοσδήποτε άλλος χώρος αναψυχής ή διημέρευσης που δεν φιλοξενεί αθλητικές δραστη- ριότητες ή καθίσματα σε κερκίδες για την παρακολούθηση αυ- τών και τη διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων (πχ. συναυλίες) εντός του Γηπέδου.

«Αθλητικές Εγκαταστάσεις Π.Α.Ο» (7.500 τμ.). Ο Δήμος Αθηναίων παραχωρεί στον Π.Α.Ο. την χρήση της οικείας έκτασης καθώς και των εγκαταστάσεων και λοιπών χώρων που θα ανεγερθούν εκεί για 99 χρόνια από την ολοκλήρωση της κατασκευής τους καθώς και το δικαίωμα ονοματοδοσίας αυτών.

Κατεδάφιση υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων

Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής του Γηπέδου και των Αθλη- τικών Εγκαταστάσεων Π.Α.Ο. και την έναρξη της λειτουργικής χρήσης τους, ο Π.Α.Ο. αναλαμβάνει την υποχρέωση να απο- χωρήσει από τους χώρους της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και να παραδώσει την κατοχή αυτών στον Δ.Α. Αθλητικό μουσείο-εντευκτήριο, χώρος αναψυχής και εστί- ασης 680 τμ. για τον Π.Α.Ο. Σε περίπτωση κατασκευής υπόγειου χώρου στάθμευσης, ο Δ.Α. θα υποχρεούται να παραχωρήσει στον Π.Α.Ο. για 99 χρόνια άνευ ανταλλάγματος το δικαίωμα χρήσης δεκαπέντε (15) υπό- γειων θέσεων στάθμευσης, προκειμένου ο Π.Α.Ο. να τις χρη- σιμοποιεί είτε για την κάλυψη των αναγκών της διοίκησης και των υπαλλήλων του είτε να τις παραχωρεί περαιτέρω κατά την απόλυτη επιλογή του είτε να τις εκμισθώνει σε τρίτους για να κα- λύπτει από τα έσοδα λειτουργικές του ανάγκες.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ

Ο Δ.Α. ως ιδιοκτήτης του Γηπέδου παραχωρεί εκ του νόμου τις εμπορικές χρήσεις (σουίτες, καντίνες, μπουτίκ κλπ.) εντός του γηπέδου αυτού στην Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. έναντι ανταλλάγματος. Ο Δ.Α. παραχωρεί στην Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. και το δικαίωμα ονοματο- δοσίας του γηπέδου. Για την παραχώρηση της εκμετάλλευσης των εμπορικής χρήσης χώρων καθώς και του δικαιώματος ονοματοδοσίας του γηπέ- δου, συμφωνείται οικονομικό αντάλλαγμα από την Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. προς τον Δ.Α., ως ακολούθως: Για τις Εμπορικές Χρήσεις του Γηπέδου, το οικονομικό αντάλ- λαγμα , που θα οφείλεται από την Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. στο Δ.Α. θα ανέρχεται ετησίως σε ποσό ίσο με το άθροισμα των επιμέρους ποσών που θα προκύπτουν ως εξής:

• Ποσό ίσο με ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) επί των μι- σθωμάτων από δραστηριότητες που αφορούν χώρους εστία- σης και μπουτίκ. Σε περίπτωση που μία από αυτές τις δραστη- ριότητες αυτές (π.χ. μπουτίκ) ασκείται απευθείας από την ΠΑΕ ΠΑΟ, τότε το ποσό της παραγράφου αυτής θα είναι ίσο με πο- σοστό 10% επί του συγκεκριμένου τζίρου. • Ποσό εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€145.000,00) από την διάθεση των Σουιτών.
• Ποσό ίσο με ποσοστό πενήντα τοις εκάτο (50%) επί των καθαρών εισπράξεων, από την διενέργεια κάθε είδους συναυλιών ή εν γένει πολιτιστικών εκδηλώσεων. Για την παραχώρηση του δικαιώματος ονοματοδοσίας το οι- κονομικό αντάλλαγμα συμφωνείται με την παρούσα να ανέρχε- ται σε ποσό ίσο:
• με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του Συνολικού Εσόδου Ονοματοδοσίας για τα πρώτα δέκα (10) έτη λειτουργίας του Γη- πέδου. • με ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για την μετά τα δέκα έτη περίοδο λειτουργίας του Γηπέδου. Ως Συνολικό Έσοδο Ονοματοδοσίας συμφωνείται ότι είναι το άθροισμα των τυχόν εφάπαξ και των τακτικών ετήσιων κατα- βολών που θα λαμβάνει η Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. από την σύμβαση ονο- ματοδοσίας που θα καταρτίσει.

Ελάχιστο Ετήσιο Εγγυημένο Έσοδο για τον Δ.Α.: το ελάχιστο εγγυημένο έσοδο που θα οφείλεται στο ΔΑ από την ΠΑΕ ΠΑΟ θα ανέρχεται σε κάθε περίπτωση στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (€270.000,00) ανά μισθωτικό έτος, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται ετησίως σύμφωνα με το 50% του ποσοστού μεταβολής του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή (τιμάριθμος) του μήνα αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντί- στοιχο του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), αρχής γενομένης από την έναρξη της μισθωτικής σχέσης.

Γήπεδο Ποδοσφαίρου

Οι μελέτες του γηπέδου, έχουν συνταχθεί από την Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. και έχουν παραδοθεί στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου και με βάσει αυτές συντάσσονται ήδη τα τεύχη δημοπράτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016. Σύμφωνα με τις μελέτες, το κόστος κατασκευής του γηπέδου ποδοσφαίρου έως 40.000 θέσεων, κοστολογείται στο ποσό των 115.000.000 €, το οποίο εξασφαλίστηκε από το ΠΔΕ του ΥΠΕΝ, ενώ τα έργα που αφορούν στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου αλλά και των υποδομών της ευρύτερης περιοχής του Ελαιώνα, προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

H εκπόνηση μελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων για την ανέγερση του γηπέδου για τον «Σχεδιασμό και ρύθμιση κυκλοφορίας στον εγγύτερο δακτύλιο περί του γηπέδου του Παναθηναϊκού στο ενοποιημένο Ο.Τ. 45-46-50 και αντίστοιχη εκπόνηση μελέτης κυκλο- φοριακών επιπτώσεων για την ανέγερ- ση του γηπέδου» έχει ολοκληρωθεί και έχει υποβληθεί στο αρμόδιο υπουργείο (ΥΠΟΜΕΔΙ) για έγκριση. Η συγκεκριμένη μελέτη θα συνοδεύει την περιβαλλοντική αδειοδότηση του γηπέδου από το συναρμόδιο υπουργείο ΥΠΕΝ. Με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων ανοίγει ο δρόμος για τη δημοπράτηση του γηπέδου.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η σύμφωνη με τις προβλέψεις του από 14.5.2013 Π.Δ. ανέγερση και χρηματοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Σωματείου Π.Α.Ο, μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης 7.500 μ2, σε οικόπεδο εμβαδού 8.140 μ2, ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηναίων, στην Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ.

Η ΑΕΠ Ελαιώνα αναλαμβάνει έναντι του Δήμου Αθηναίων και του Σωματείου Π.Α.Ο., μεταξύ άλλων, τις εξής δεσμεύσεις: 1. Να κατασκευάσει τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Σωματείου Π.Α.Ο.
2. Να καταβάλει τις δαπάνες έκδοσης των οικοδομικών αδειών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Σωματείου Π.Α.Ο. 3. Να καταβάλει τις δαπάνες, προκειμένου να κατασκευαστούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Σωματείου Π.Α.Ο. Το Σωματείο Π.Α.Ο. αναλαμβάνει έναντι του Δήμου Αθηναίων και της ΑΕΠ Ελαιώνα, μεταξύ άλλων, τις εξής δεσμεύσεις: 1. Να συνεργάζεται τόσο με την ΑΕΠ Ελαιώνα όσο και με όλους τους λοιπούς φορείς υλοποίησης του Προγράμματος της Δι- πλής Ανάπλασης καθώς επίσης και με κάθε άλλη εμπλεκόμενη διοικητική αρχή για την ανέγερση των αθλητικών εγκαταστάσε- ών του στην Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ. 2. Να προωθεί άνευ καθυστερήσεων κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητάς του. Ο Δήμος Αθηναίων αναλαμβάνει έναντι της ΑΕΠ Ελαιώνα και του Σωματείου Π.Α.Ο., μεταξύ άλλων, τις εξής δεσμεύσεις: 1. Να μεριμνήσει για την προώθηση των διαδικασιών μελέτης και κατασκευής των έργων υποδομής και των εν γένει διαμορ- φώσεων, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς.
2. Να διαμορφώσει τους αναγκαίους χώρους πρασίνου, με επι- μέλεια, ευθύνη και δαπάνες του. 3. Να προωθεί άνευ καθυστερήσεων κάθε αναγκαία διαδικα- σία αρμοδιότητάς του.
4. Να παραλάβει από την ΑΕΠ Ελαιώνα, ως κύριος του ακινή- του επί του οποίου θα ανεγερθούν, τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Σωματείου Π.Α.Ο. στην Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ, μόλις λάβει τη σύμφωνη γνώμη του Σωματείου Π.Α.Ο.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ερασιτεχνικό σωματείο απολαμβάνει υπερσύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων για το σύνολο των τμημάτων του συγκεντρωμένων σε έναν ενιαίο χώρο.

Από τα 140 εκατ. ευρώ, τα 97 αφορούν υποδομές πρασίνου και τα 43 εκατ. ευρώ για έρευνες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου ενώ θα δοθούν κίνητρα μεταγκαταστάσεων εταιριών.

Όταν συνεργαζόμαστε κερδίζουμε όλοι. Όλοι οι Αθηναίοι και η ίδια η Αθήνα. Νιώθω περηφάνια διότι ένας Δήμος σχεδιάζει κάτι τόσο μεγάλο. Δείχνει έμπρακτα ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του 21ου αιώνα. Θα χρειαστεί ομαδική δουλειά. Είμαι αισιόδοξος για το αποτέλεσμα και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε».

Στη συνέχεια απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων:

-Τι απαντά σε όσους λένε ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει ως ενοικιαστής στον Βοτανικό:

«Ο Παναθηναϊκός αποκτά ένα νέο σπίτι, το καλύτερο γήπεδο της χώρας. Μιλάμε για μία αξιοζήλευτη αρένα αντάξια της ιστορίας του. Ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι ενοικιαστής. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει τα ίδια δικαιώματα σε Λεωφόρο και Βοτανικό. Δεν αισθάνομαι ότι ο κόσμος είναι διχασμένος, αλλά καταλαβαίνω ότι υπάρχει συναισθηματική σχέση με τη Λεωφόρο. Εδώ όμως μιλάμε για το αύριο».

-Για την άδεια κατεδάφισης και το χρόνο κατεδάφισης της Λεωφόρου: «Έχουμε ένα θεσμικό πλαίσιο και ένα προεδρικό διάταγμα και κανείς δεν μπορεί να κάνει του κεφαλιού του. Για να κατεδαφιστεί το Απ. Νικολαϊδης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αρένα για το Βοτανικό. Όπως αυτονόητο είναι ότι ο Ερασιτέχνης θα έχει πάρει στα χέρια του τις εγκαταστάσεις. Η άδεια κατεδάφισης μπορεί να εκδίδεται άμεσα και να έχει ισχύ για 10 έτη αλλά είναι διαφορετικό το πότε προβλέπεται να γίνει η κατεδάφιση».

-Για το ποιο θα είναι το διαπραγματευτικό χαρτί σε 99 χρόνια που τελειώνει η σύμβαση:

«Εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να προβλέψω τι θα γίνει μετά από 99 χρόνια. Και δεν μπορώ να σχεδιάσω. Αυτό ξεπερνάει τις δυνατότητες οποιασδήποτε ομάδας. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να διασφαλίσουμε τον Παναθηναϊκό για 99 χρόνια.

Οι διαπραγματεύσεις ήταν σκληρές και η διοίκηση του Ερασιτέχνη ΠΑΟ έδωσε μάχη και καλά έκανε. Καταλήγουμε σε μια συμφωνία win – win για όλους. Όλο αυτό έχει και δημόσιο συμφέρον. Γι΄ αυτό και η Πολιτεία επενδύει. Μιλάμε για έναν αστικό μετασχηματισμό που δεν έχει ξαναγίνει. Θα έχουμε ένα χώρο πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας Την ίδια στιγμή οι κάτοικοι του Βοτανικού κερδίζουν μια ευκαιρία ζωής».

-Για το τι προβλέπεται αν αποχωρήσει κάποια στιγμή η ΠΑΕ από το Βοτανικό: «Είναι ένα ακραίο σενάριο αυτό. Αυτή τη στιγμή η ΠΑΕ αναλαμβάνει ρητές υποχρεώσεις απέναντι στον Δήμο και απέναντι στον Ερασιτέχνη. Νομίζω ότι αυτά δεν γίνονται ούτε στο Χόλιγουντ.

Αν φτάσουμε εκεί θα γίνει μια νέα διαπραγμάτευση. Σε αυτή την χώρα κάνουμε εγκαταστάσεις και τις αφήνουμε να παρακμάζουν. Όπως συνέβη με τους Ολυμπιακούς αγώνες. Εμείς στο Βοτανικό προβλέπουμε από πριν».

Για το τι θα συμβεί εάν δεν εγκριθεί από τη Γ.Σ. του Ερασιτέχνη: «Εγώ είμαι απόλυτα σίγουρος ψηφίζοντας με το μυαλό και την καρδιά θα ψηφίσουν το μέλλον».

-Για το πως θα εξασφαλιστεί ότι θα έχει τελειώσει το έργο μέχρι το 2026: «Μιλάμε για τρία έργα. Οι εγκαταστάσεις, οι υποδομές και ο χώρος πρασίνου. Όλα αυτά θα δουλεύονται ταυτόχρονα και γι΄ αυτό χρειάζεται ένα master plan.

Κρατήστε εδώ ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης πρέπει να αφομοιωθούν άμεσα. Για το γήπεδο ξέρετε ότι μιλάμε για συγκεκριμένες προβλέψεις για την διαδικασία δημοπράτησης. Υπάρχει εμπειρία για τέτοιου είδους έργα. Δεν είμαστε εκεί που ήμασταν πριν 20-30 χρόνια. Όλα αυτά σημαίνουν ότι έχουμε πολύ δουλειά μπροστά μας. Εμείς έχουμε την τύχη στον Δήμο Αθηναίων να έχουμε πολύ καλούς υπηρεσιακούς παράγοντες».

-Για το ποιος θα είναι ο ιδιοκτήτης των όσων δημιουργηθούν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας:

«Ο Δήμος Αθηναίων, οι Αθηναίες και οι Αθηναίοι. Γενικά δουλεύουμε προς το καλό όλων των πολιτών.

Αν δείτε τα προεδρικά διατάγματα θα παρατηρήσετε ότι υπάρχουν πολλά πεδία ελευθερίας. Είναι νωρίς για να γίνει κάποια επικαιροποίηση των δεδομένων για τον Ελαιώνα. Εγώ αναφέρθηκα στις άμεσες νίκες που μπορούμε να έχουμε. Σωστά είπατε ότι ο Ευρωπαίος φορολογούμενος, ο Έλληνας φορολογούμενος θα επωμιστεί όλο αυτό. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα ανοίξουν και θέσεις εργασίας».

-Για το γεγονός ότι δεν έχουν τηρηθεί τα αρχικά χρονοδιαγράμματα:

«Είπα νωρίτερα ότι ήταν μια πολύπλοκη διαπραγμάτευση στην οποία κάθε μέρος έδωσε μάχη για να διασφαλίσει τα συμφέροντα του. Ταυτόχρονα έγιναν και αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για να νιώθουμε άνετα για το αποτέλεσμα. Αυτό το πετύχαμε. Επιλέξαμε να μην βιαστούμε.

Είναι ένα έργο που δεν χωράει προχειρότητες και επιπολαιότητες και χρειάζεται προσοχή. Επειδή έγινε όλη η δουλειά μεταξύ όλων των συμβαλλομένων μερών, μπορώ να στέκομαι μπροστά σας και να σας λέω ότι το έργο θα προχωρήσει».

-Για τα έξοδα συντήρησης του γηπέδου:

«Αυτό αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης ανάμεσα σε ΠΑΕ και Ερασιτέχνη. Προφανώς η ΠΑΕ θα αναλάβει ένα πολύ μεγάλο βάρος. Όσον αφορά τις προδιαγραφές εμείς θέλουμε ένα υπερσύγχρονο γήπεδο. Θα δείτε και όταν θα γίνει η δημοπράτηση πως όλα είναι με βάση την κλιματική κρίση και θα προσπαθήσουμε να συμβάλουμε ώστε αυτή να μην μεγαλώσει ακόμα πιο πολύ».

-Για την έδρα της Εθνικής: «Προφανώς κατ΄ επιλογή έδρα της Εθνικής. Θα θέλουμε πολύ να είναι».

-Για τις θέσεις: «Λέμε έως 40.000. Αυτό σημαίνει από 38.500 μέχρι 40.000. Δεν μπορώ να μπορώ να πω τον αριθμό γιατί τώρα ολοκληρώνονται οι μελέτες»

-Για τον Ελαιώνα και την Αλεξάνδρας: «Είναι ένα χώρος που έχει ανάγκη το οξυγόνο και το ίδιο ισχύει και για την Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Υπάρχει βέβαια και μελέτη για τα προσφυγικά, η οποία είναι ώριμη. Αισθάνομαι ότι έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο στα προσφυγικά. Δεν έχουμε τα περιθώρια να χάνουμε πολύτιμο χρόνο στην Αθήνα. Ειδικά από τη στιγμή»

-Για το αν δεσμεύεται ότι το 2026 θα παίζει στο νέο του γήπεδο ο Παναθηναϊκός: «Δεσμεύομαι προσωπικά και ως ομάδα. Η δέσμευση όπως είδατε δεν είναι στον… αέρα και πατάει στη γη. Με βάση τα όσα γνωρίζουμε δεν έχουμε κάτι να ανησυχούμε. Θα λέω και θα ξαναλέω ότι έχουμε δουλειά αθόρυβη. Δουλειά του μυρμηγκιού».

-Για την δομή προσφύγων στον Ελαιώνα: «Η δομή στον Ελαιώνα έχει κλείσει τον κύκλο της. Δημιουργήθηκε σε μια άλλη εποχή, που υπήρχαν άλλες ανάγκες απ΄ ότι υπάρχουν σήμερα. Έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε πλέον για την επόμενη μέρα. Σε αυτό επιμένουμε ως Δήμος.

Η δομή δεν προστατεύει ούτε τους πρόσφυγες που φιλοξενεί ούτε τους κατοίκους. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ο κ. Μηταράκης έχει δεσμευτεί ότι θα κλείσει η δομή μέχρι το καλοκαίρι. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η γη που βρίσκεται η δομή είναι στην κυριότητα του Δήμου Αθηναίων. Αυτό σημαίνει ότι ο Δήμος Αθηναίων επιφυλάσσεται κάθε νόμιμου ενδιαφέροντός του».

-Για το αν υπάρχει πρόβλεψη για παραχώρηση έξτρα χώρου προπόνησης για τις ανάγκες του Ερασιτέχνη: «Όλα τα τμήματα του Ερασιτέχνη θα έχουν εγκαταστάσεις. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε κάθε ανάγκη του Παναθηναϊκού και οποιαδήποτε προκύψει».

-Για το αν υπάρχει πρόβλεψη για προπονητικό κέντρο: «Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν έχει συζητηθεί ούτε προβλέπεται στο προεδρικό διάταγμα».

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments