Οικονομία

Κρατικός προϋπολογισμός: Βελτιωμένη εικόνα του πρωτογενούς ελλείμματος

Κρατικός προϋπολογισμός: Βελτιωμένη εικόνα του πρωτογενούς ελλείμματος

Πηγή Φωτογραφίας: Eurokinissi (Αρχείου)/ Pixabay

Διαμορφώθηκε σε 3,425 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 4,896 δισ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 9,093 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2021.

Διαμορφώθηκε σε 3,425 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 4,896 δισ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 9,093 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2021.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού που δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομικών, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 26,259 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,079 δισ. ευρώ ή 8,6% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2022, παρά τα μειωμένα έσοδα του ΠΔΕ. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 28,954 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,878 δισ. ευρώ ή 11% έναντι του στόχου.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως:

Α. Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 24,673 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,584 δισ. ευρώ ή 17% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2022. Η υπερεκτέλεση αυτή οφείλεται στην παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας έως το τέλος του Φεβρουαρίου 2022, στην καλύτερη απόδοση των φόρων του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκαν σε δόσεις έως και το τέλος του Φεβρουαρίου 2022, στην καλύτερη απόδοση στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους, καθώς και στην είσπραξη της πρώτης και της δεύτερης δόσης του ΕΝΦΙΑ κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο ενώ είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθούν τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο αντίστοιχα.

Ειδικότερα, για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής :

  • Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 9,853 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 985 εκατ. ευρώ.
  • Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 3,198 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 121 εκατ. ευρώ.
  • Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 1,664 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 1,051 δισ. ευρώ εξαιτίας της είσπραξης της πρώτης και της δεύτερης δόσης του ΕΝΦΙΑ.
  • Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 6,484 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 745 εκατ. ευρώ.

Β. Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 28 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον στόχο.

Γ. Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 2,890 δισ. ευρώ μειωμένα κατά 859 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό, ποσό ύψους 1,050 δισ. ευρώ αφορά σε έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 910 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου

Δ. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 371 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 112 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2022.

Ε. Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 986 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 36 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού. Εξ αυτών, ποσό 213 εκατ. ευρώ αφορά σε έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 102 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

ΣΤ. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων» ανήλθαν σε 6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2,695 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 799 εκατ. ευρώ από τον στόχο (1,895 δισ. ευρώ).

Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,262 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 808 εκατ. ευρώ από τον στόχο (2,070 δισ. ευρώ).

Για τον Ιούνιο, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3,972 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 193 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο, παρά τα μειωμένα έσοδα του ΠΔΕ.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,487 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 419 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού, για τον Ιούνιο έχουν ως ακολούθως:

A. Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 4,060 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 741 εκατ. ευρώ ή 22,3% έναντι του στόχου, λόγω της καλύτερης απόδοσης στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους, καθώς και της είσπραξης της δεύτερης δόσης του ΕΝΦΙΑ που είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί τον Οκτώβριο.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής :

  • Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 1,535 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 231 εκατ. ευρώ.
  • Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 591 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 11 εκατ. ευρώ.
  • Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 269 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 223 εκατ. ευρώ εξαιτίας της καταβολής της δεύτερης δόσης του ΕΝΦΙΑ.
  • Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 1,138 δια. ευρώ, και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 194 εκατ. ευρώ.

Β. Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 4 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τον στόχο.

Γ. Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 193 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 320 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό, ποσό ύψους 154 εκατ. ευρώ αφορά σε έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 328 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments