Οδηγός

Μόνιμες προσλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδος

Μόνιμες προσλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδος

Πηγή Φωτογραφίας: Eurokinissi (Αρχείου)//Νέες προσλήψεις πραγματοποιεί η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) εκτός ΑΣΕΠ για τις ανάγκες Υπηρεσιακών Μονάδων της.Ειδικότερα, ανακοινώνεται η πλήρωση, κατόπιν επιλογής 25 θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινάει από σήμερα Πέμπτη 11 Απριλίου και λήγει την Τρίτη 30 Απριλίου 2024.

Τα προσόντα για προσλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδος

Νέες προσλήψεις πραγματοποιεί η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) εκτός ΑΣΕΠ για τις ανάγκες Υπηρεσιακών Μονάδων της.Ειδικότερα, ανακοινώνεται η πλήρωση, κατόπιν επιλογής 25 θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινάει από σήμερα Πέμπτη 11 Απριλίου και λήγει την Τρίτη 30 Απριλίου 2024.

Τα προσόντα για προσλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδος

  1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (AEI) της ημεδαπής, ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ
  2. Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (AEI) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ
  3. Ασφαλισμένη εργασιακή προϋπηρεσία στο αντικείμενο της ειδικότητας, με ελάχιστη διάρκεια όπως αναγράφεται παραπάνω κατά περίπτωση, η οποία θα έχει αποκτηθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ανά Κωδικό Θέσης.
  4. Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, προσηκόντως αποδεικνυόμενη, ιδίως για την αγγλική γλώσσα από την κατοχή σχετικής πιστοποίησης επιπέδου C2 ή πτυχίου από αγγλόφωνο πανεπιστήμιο.
  5. Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  6. Οι άνδρες υποψήφιοι κατά το χρόνο πρόσληψης πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές

Όσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν δοκιμαστικά για χρονική περίοδο δύο ετών μετά τη λήξη της οποίας, και εφόσον η υπηρεσία τους κριθεί ευδόκιμη, θα ενταχθούν με σύμβαση αορίστου χρόνου.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments