SPOTLIGHTS

475 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις από τις ενεργές δράσεις «Ερευνώ Καινοτομώ» και «Εξοικονομώ Επιχειρώ»

475 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις από τις ενεργές δράσεις «Ερευνώ Καινοτομώ» και «Εξοικονομώ Επιχειρώ»

Πηγή Φωτογραφίας: FREEPIK.COM

Τα δύο ενεργά προγράμματα ενισχύουν επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν στην Έρευνα και Ανάπτυξη ή/και στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

Όπως αναφέρει η εταιρεία VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για επιδότηση από δύο ενεργά προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 475 εκ. ευρώ.

«Ερευνώ Καινοτομώ» – Δικαιούχοι & Επιμέρους δράσεις

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της Βιομηχανικής Έρευνας και Πειραματικής Ανάπτυξης και απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν κατ’ ελάχιστον μία (1) κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση, δηλαδή έχουν ιδρυθεί/συσταθεί πριν την 1/1/2022.

Μέσα από τις 4 επιμέρους δράσεις δίνεται έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (χωρίς να αποκλείονται οι μεγάλες επιχειρήσεις) και σε ερευνητικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας.

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις

• Μέγιστο ποσό προϋπολογισμού ανά αίτηση: 800.000 € • Από 25% έως 80% κυμαίνονται τα ποσοστά επιδότησης, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, για τη βιομηχανική έρευνα ή/και πειραματική ανάπτυξη • Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 6 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου 2024

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

• Μέγιστο ποσό προϋπολογισμού ανά αίτηση: 2.000.000 € • Από 25% έως 80% κυμαίνονται τα ποσοστά επιδότησης, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, για τη βιομηχανική έρευνα ή/και πειραματική ανάπτυξη • Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 6 Ιουνίου έως 17 Ιουλίου 2024

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

• Μέγιστο ποσό προϋπολογισμού ανά αίτηση: 2.000.000 € • Από 35% έως 60% κυμαίνονται τα ποσοστά επιδότησης, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, για τη βιομηχανική έρευνα ή/και πειραματική ανάπτυξη • Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 6 Ιουνίου 2024

IV.Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence)

• Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: στο όριο του εγκεκριμένου Π/Υ από το Horizon Europe • Το ποσοστό επιδότησης για την ενισχυόμενη επιχείρηση (συνολικά για το έργο έρευνας και ανάπτυξης) καθορίζεται στο 70%. • Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 6 Ιουνίου 2024.

Παραδείγματα επιλέξιμων επενδυτικών έργων R&D

• Τεχνολογίες διαχείρισης δεδομένων και πληροφοριών • Έξυπνα δίκτυα & Υπηρεσίες, Ρομποτική • Τεχνητή Νοημοσύνη (TN), έξυπνη, ψηφιοποιημένη βιομηχανία και μεταποίηση • Ασφάλεια σε Ψηφιακό Περιβάλλον • Ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας • Τεχνολογίες και συστήματα υδρογόνου και κλιματικά ουδέτερων καυσίμων • R&D καινοτομιών για την ενίσχυση και προβολή του Ελληνικού Τουρισμού • Υλικά, διεργασίες, διατάξεις & συστήματα παραγωγής για την κυκλική οικονομία • Νανοτεχνολογία • Διαχείριση αποβλήτων

«Εξοικονομώ Επιχειρώ» – Δικαιούχοι & Προϋποθέσεις

Το πρόγραμμα αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και μη κτιριακών εγκαταστάσεων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους εμπορίου (λιανικής και χονδρικής πώλησης), άλλων υπηρεσιών και τουρισμού.

Το ποσοστό ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως και 65%, αναλόγως του είδους της παρέμβασης (κτίρια και μη κτιριακές εγκαταστάσεις) και του μεγέθους της επιχείρησης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της κάθε επενδυτικής πρότασης του δυνητικού δικαιούχου στον τομέα τουρισμού δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ ενώ για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο εμπορίου ή υπηρεσιών ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της κάθε επενδυτικής πρότασης δεν δύναται να υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ. Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις κάθε μεγέθους που έχουν συσταθεί έως την 31/12/2020.

Επιδοτούμενες επιχειρήσεις τουρισμού

• Ξενοδοχεία • Ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια ή κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς • Επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων • Eνοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα • Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες ή και τουριστικές επαύλεις • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ)

Σε κάθε περίπτωση η δυναμικότητα της τουριστικής μονάδας δεν πρέπει να ξεπερνά τις διακόσιες (200) κλίνες.

Συχνά ερωτήματα και απαντήσεις για το Εξοικονομώ Επιχειρώ

1. Μπορεί να υποβάλει αίτηση ο ιδιοκτήτης ενός κτηρίου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση; Αίτηση μπορεί να υποβληθεί από τον οικονομικό φορέα δηλαδή την επιχείρηση που θέλει υποβάλλει το επενδυτικό σχέδιο για την ενεργειακή αναβάθμιση της επιχείρησης του.

2. Ποιους ελάχιστους ενεργειακούς στόχους θα πρέπει υποχρεωτικά να εκπληρώνει το προς επιδότηση επενδυτικό σχέδιο;

• εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 40% • μείωση εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35%

3. Πως γίνεται η αξιολόγηση των αιτήσεων, υπάρχει ελάχιστη βάση;

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, οπότε είναι πολύ σημαντικό οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να προχωρήσουν άμεσα στην υποβολή της αίτησης.

4. Μπορώ να έχω ξεκινήσει τις εργασίες στο κτήριο της εταιρείας μου πριν κάνω αίτηση για το πρόγραμμα;

Δεν επιτρέπεται να έχουν ξεκινήσει οι εργασίες και οι σχετικές δαπάνες πριν την οριστική υποβολή της αίτησης.

5. Ποιες είναι οι δαπάνες που επιδοτούνται από το πρόγραμμα;

Ενδεικτικές δαπάνες που επιδοτούνται: • Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους, όπως θερμομόνωση • Αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού (π.χ. παραγωγικός εξοπλισμός, φούρνοι, ψυγεία) • Αντικατάσταση κεντρικών μονάδων κλιματισμού από νεότερης τεχνολογίας • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων, όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας από νεότερης τεχνολογίας • Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από νέας τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας / παρουσίας χρηστών • Εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού κτηρίων (Building Energy Management System, EΜS)

ΠΗΓΗ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΤΖΑΒΕΛΑΣ*/.newmoney.gr

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments