ΟΣΕ

ΟΣΕ
Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) είναι όμιλος εταιρειών παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης της εθνικής σιδηροδρομικής υποδομής, εκτέλεσης των αναπτυξιακών έργων υποδομής.

Ο Ο.Σ.Ε. ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου του 1971 με το Νομοθετικό Διάταγμα 674/1970, ως μετεξέλιξη των Σιδηροδρόμων Ελληνικού Κράτους (Σ.Ε.Κ.).Ανήκει 100% στο Ελληνικό Δημόσιο.  Ο σημερινός Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) που διεδέχθη τους Σιδηροδρόμους Ελληνικού Κράτους (Σ.Ε.Κ.) συνιστά την ένωση όλων των παλαιοτέρων δικτύων που αναφέρονται παρακάτω με την χρονολογική σειρά με την οποία άρχισαν την λειτουργία τους:

ιδηρόδρομος Πύργου – Κατακόλου

 • Έναρξη Λειτουργίας: 1882
 • Πλάτος γραμμής: 1,00 μέτρο
 • Μήκος γραμμής: 12 χιλιόμετρα
 • Ημερομηνία ενώσεως με τους Σ.Π.Α.Π.: 1951

Θεσσαλικοί Σιδηρόδρομοι

 • Έναρξη Λειτουργίας: 03/10/1892
 • Πλάτος γραμμής: 1,00 μέτρο
 • Μήκος γραμμής: 202 χιλιόμετρα
 • Γραμμή 1: Βόλος – Βελεστίνο – Λάρισα
 • Γραμμή 2: Βελεστίνο – Καλαμπάκα
 • Ημερομηνία ενώσεως με τους Σ.Π.Α.Π.: 1951

Σιδηρόδρομοι Πειραιώς – Αθηνών – Πελοποννήσου (Σ.Π.Α.Π.)

 • Έναρξη Λειτουργίας: Δεκέμβριος 1892
 • Πλάτος γραμμής: 1,00 μέτρο
 • Μήκος γραμμής: 726 χιλιόμετρα
 • Γραμμή 1: Αθήνα – Πειραιάς – Κόρινθος – Πάτρα – Κυπαρισσία – Ζευγολατιό – Καλαμάτα
 • Γραμμή 2: Κόρινθος – Άργος – Ναύπλιο
 • Γραμμή 3: Άργος – Τρίπολη – Ζευγολατιό
 • Γραμμή 4: Καλάβρυτα – Διακοπτό
 • Διακλάδωση 1: Προς Κυλλήνη
 • Διακλάδωση 2: Προς Ολυμπία
 • Διακλάδωση 3: Προς Μεγαλόπολη
 • Διακλάδωση 4: Προς Μεσσήνη

Σιδηρόδρομοι Βορειοδυτικής Ελλάδος (Σ.Β.Δ.Ε.)

 • Έναρξη Λειτουργίας: Δεκέμβριος 1892
 • Πλάτος γραμμής: 1,00 μέτρο
 • Μήκος γραμμής: 61 χιλιόμετρα
 • Λήξις Λειτουργίας: 1953 (Ενοποίηση με τους Σ.Π.Α.Π.)
 • Σήμερα η γραμμή δε λειτουργεί.

Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους (Σ.Ε.Κ.)

 • Κλάδος 1: Πειραιεύς – Αθήναι – Λάρισα – Ελληνοτουρκικά Σύνορα (Παπαπούλι) με διακλαδώσεις:
 • Διακλάδωση 1: Σχηματάρι – Χαλκίδα
 • Διακλάδωση 2: Λειανοκλάδι – Στηλίδα
 • Η γραμμή άρχισε τη λειτουργία της το 1880 με την ονομασία: “Εταιρεία των Ελληνικών Σιδηροδρόμων”.
 • Έναρξις λειτουργίας (τμηματικά): 06/03/1904 – 22/07/1909.

Μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους (1912 – 1913) και την Απελευθέρωση της Μακεδονίας και της Θράκης γίνονται έργα επεκτάσεως της γραμμής από το Παπαπούλι μέχρι το Πλατύ (Μάρτιος 1918) και συνδέεται με τους Σιδηροδρόμους Μακεδονίας και Θράκης που κατασκευάσθηκαν και λειτούργησαν μεταξύ 1883 και 1892.

 • Γραμμή 1: Θεσσαλονίκη – Πλατύ – Φλώρινα – Γιουγκοσλαβικά Σύνορα (πρός Μοναστήρι)
 • Γραμμή 2: Θεσσαλονίκη – Γιουγκοσλαβικά Σύνορα (πρός Σκόπια)
 • Γραμμή 3: Θεσσαλονίκη – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα (προς Φιλιππούπολη)

Δια της επεκτάσεως αυτής λαμβάνουν το όνομα Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους (Σ.Ε.Κ.) και ακόμη κατασκευάζονται οι διακλαδώσεις:

 • Διακλάδωση 1: Προς Κοζάνη (από Φλώρινα)
 • Διακλάδωση 2: Προς Βουλγαρικά Σύνορα (Σόφια) (από Στρυμόνα)
 • Πλάτος γραμμής: 1,00 μέτρο
 • Μήκος γραμμής: 726 χιλιόμετρα.

Θυγατρικές εταιρείες

 • ΕΔΙΣΥ Α.Ε. (Εθνικός Διαχειριστής Σιδηροδρομικής Υποδομής Α.Ε.): ασχολείται με τη διαχείριση και εκμετάλλευση της σιδηροδρομικής υποδομής της Ελλάδας. Είναι, επίσης, υπεύθυνη για την συντήρησή της, ενώ εισπράττει τα τέλη εκμεταλλεύσεως από τις σιδηροδρομικές εταιρείες που τη χρησιμοποιούν.
 • ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.: ασχολείται με την εκπόνηση μελετών για έργα του ΟΣΕ καθώς και με την προμήθεια των απαραίτητων υλικών για την δημιουργία των έργων αυτών.
 • ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε.: δραστηριοποιείται στον τομέα του κτηματολογίου της εταιρείας (real estate), διαχειριζόμενη την ακίνητη περιουσία του Οργανισμού.

ΟΣΕ σχετικές ειδήσεις: