Οικονομία
pagenews.gr / Οικονομία / ΕΠΑΝ ΙΙ: Μέχρι 30/12 η ανανεωμένη άδεια λειτουργίας των επιχειρήσεων για ένταξη στα προγράμματα
ΕΠΑΝ ΙΙ: Μέχρι 30/12 η ανανεωμένη άδεια λειτουργίας των επιχειρήσεων για ένταξη στα προγράμματα | Pagenews.gr
Pagenews Team 27 Δεκεμβρίου 2016, 14:19 27 Δεκεμβρίου 2016, 14:19

Μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2016, θα πρέπει να προσκομιστεί η ανανεωμένη άδεια λειτουργίας μίας επιχείρησης που επιδιώκει να ενταχθεί στα προγράμματα του ΕΠΑΝ ΙΙ.

Συγκεκριμένα, ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης-Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ) υπενθυμίζει στους δικαιούχους των κάτωθι προγραμμάτων:

– Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών (ΑΠ: 5240/1563/Α2/28-9-2016)
-Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων Ι (ΑΠ: οικ. 107889/572/14-10-2016)
– Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων Ι Ι (ΑΠ: οικ. 107886/569/14-10-2016)
– Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα (ΑΠ: οικ. 107892/571/14-10-2016)
– Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες (ΑΠ: οικ. 107899/570/14-10-2016)
– Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών (ΑΠ: 5227/1561/Α2/27-09-2016)
ότι, σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις των οδηγών των προγραμμάτων, θα πρέπει να αποσταλεί ή υποβληθεί το αργότερο μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2016, η ανανεωμένη άδεια λειτουργίας της επιχείρησης.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που η άδεια δεν προσκομισθεί εντός της ορισθείσας προθεσμίας, το έργο δύναται να οδηγηθεί σε απένταξη από το πρόγραμμα, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Οδηγό Εφαρμογής.

Ετικέτες: 


2016