Οικονομία
pagenews.gr / Οικονομία / Ακίνητα: «Παγώνει» ο φόρος υπεραξίας για το 2018
Ακίνητα: «Παγώνει» ο φόρος υπεραξίας για το 2018 | Pagenews.gr
Pagenews Team 20 Δεκεμβρίου 2017, 11:59 20 Δεκεμβρίου 2017, 11:59

Η αναστολή εφαρμογής για τον φόρο υπεραξίας στα ακίνητα είναι σε ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018 και ο λόγος είναι η ενίσχυση της αγοράς ακινήτων σε μία κρίσιμη περίοδο για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας αλλά και η επικείμενη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών.

Στην τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών επισημαίνεται ότι «αναστέλλεται και για το έτος 2018 (είχε ήδη ανασταλεί έως 31.12.2017) η ισχύς του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ, ν. 4172/2013), σχετικά με τη φορολόγηση της υπεραξίας που προκύπτει από την μεταβίβαση ακινήτων με επαχθή αιτία».

Το Γενικό Λογιστήριο του κράτους υπολογίζει ότι από την κίνηση αυτή θα υπάρξει απώλεια εσόδων, για το έτος 2018, το ύψος της οποίας εκτιμάται στο ποσό των 24 εκατ. ευρώ, περίπου. Με άλλες διατάξεις της τροπολογίας ορίζεται ότι:

Δαπάνες που απορρέουν από την εφαρμογή του άρθρου εικοστού ένατου του ν. 4411/2016 (σχετικά με την ανάθεση της προμήθειας ταινιών φορολογίας καπνού απευθείας στην Τράπεζα της Ελλάδος) και πραγματοποιήθηκαν ή θα πραγματοποιηθούν από 1.1.2017 μέχρι και 31.12.2017, βαρύνουν τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών και θεωρούνται νόμιμες, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί ανάληψης υποχρεώσεων και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

Ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των άρθρων 59 – 66 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ (αναφορικά με τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Αυξάνεται σε 24 μήνες (από 18 που ισχύει) το ανώτατο χρονικό διάστημα για το οποίο μπορεί να παρατείνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τη προθεσμία εισαγωγής των μετοχών των Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) σε οργανωμένη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (Π.Μ.Δ.).

Ετικέτες: 


2017