Ελλάδα
pagenews.gr / Ελλάδα / Προκήρυξη για προσλήψεις από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Προκήρυξη για προσλήψεις από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ | Pagenews.gr
Pagenews Team 9 Μαρτίου 2018, 15:03 9 Μαρτίου 2018, 15:03

Στην πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού προχωράει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, υπεγράφη σήμερα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., Καθηγητή κ. Φίλιππο Τσαλίδη, η απόφαση προκήρυξης διαγωνισμού για προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι με την απόφαση αυτή δρομολογείται η δημιουργία των πρώτων νέων θέσεων εργασίας από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. στο πλαίσιο του συνολικού σχεδίου αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό.

Ακολουθεί αναλυτικά η σχετική προκήρυξη.

Ι. Διοικητική/ Οικονομική Διεύθυνση

1. Έναν (1) πτυχιούχο ΠανεπιστημίουστηΛογιστική

2. Έναν (1) πτυχιούχο Πανεπιστημίου με γνώσηΜηχανογραφημένης Λογιστικής

3. Έναν (1) πτυχιούχο Πανεπιστημίου με γνώση της Λογιστικής Κόστους

4. Έναν (1) πτυχιούχο Πανεπιστημίου, με πιστοποίηση Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή

ΙΙ. Διεύθυνση Λειτουργίας

1. Τέσσερις (4) ΜηχανολόγουςΜηχανικούς

2. Δύο (2) ΗλεκτρολόγουςΜηχανικούς

ΙΙΙ. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού

1. Έναν (1) Μηχανολόγο Μηχανικό, ή Πτυχιούχο Οικονομικών/ Χρηματοοικονομικών/Μαθηματικών, με εξειδίκευση στην Επιχειρησιακή Έρευνα

2. Έναν (1) πτυχιούχο Πανεπιστημίου στα Χρηματοοικονομικά με εξειδίκευση στον Τραπεζικό και Χρηματοπιστωτικό τομέα

3. Έναν (1) Μηχανολόγο Μηχανικό, ή Πτυχιούχο Οικονομικών/ Χρηματοοικονομικών/Μαθηματικών με εξειδίκευση στη Διαχείριση Κινδύνων

IV. Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών

1. Έναν (1) Πτυχιούχο Πανεπιστημίου στο Μάρκετινγκ

V. Τμήμα Πληροφορικής

1. Δύο (2) Junior Προγραμματιστές

2. Έναν(1) ΕπιχειρησιακόΑναλυτή

3. Έναν (1) JuniorΔιαχειριστή Βάσης Δεδομένων

Οι υποψήφιοι χρειάζεται, επίσης, να πληρούν και τα παρακάτω τυπικά προσόντα:

1. Οι άντρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή από αυτές (είναι απαραίτητη η προσκόμιση Πιστοποιητικού Στρατολογίας).

2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα ή να διώκονται για κακούργημα ή πλημμέλημα που συνεπάγεται στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων (είναι απαραίτητη η προσκόμιση Ποινικού Μητρώου).

3. Να είναι κάτοχοι πτυχίου αγγλικής, επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή επιπέδου C2 (άριστη γνώση). H γνώση ιταλικής (επιπέδου Β2 ή C2 επιθυμητή).

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε είκοσι δύο (22) ημερολογιακές ημέρες από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης στον ημερήσιο τύπο και στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών είναι η 31η Μαρτίου.

Θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικές αιτήσεις. Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από συνοδευτική επιστολή (στην Αγγλική γλώσσα). Επίσης, να αναφέρεται και η Διεύθυνση στην οποία απευθύνονται.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν το βιογραφικό τους, στην Αγγλική γλώσσα, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:[email protected]

Ετικέτες: 


2018