Οικονομία

ΕΣΠΑ: Πρόγραμμα 13 εκατομμυρίων ευρώ για 4.000 ανέργους

ΕΣΠΑ: Πρόγραμμα 13 εκατομμυρίων ευρώ για 4.000 ανέργους
Το ΕΣΠΑ «άνοιξε» ένα νέο πρόγραμμα για περίπου 4.000 ανέργους στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και του εξαγωγικού εμπορίου.

Ένα νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, προϋπολογισμού 13 εκατ. ευρώ που αφορά την ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, «άνοιξε» στις 7 Ιουνίου. Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 4.000 ανέργους, υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων των ωφελουμένων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και του εξαγωγικού εμπορίου. Ο τζίρος των εταιρειών που δραστηριοποιείται στον χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας φτάνει τα 19,8 δισ. ευρώ, περίπου το 11% του ΑΕΠ της χώρας.

Η εν λόγω Δράση ως αντικείμενο έχει την υλοποίηση ολοκληρωμένης παρέμβασης ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμησης της ανεργίας. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω επιμέρους ενεργειών όπως:

• διερεύνηση και χαρτογράφηση των πραγματικών αναγκών των επιχειρήσεων στους κλάδους της εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics) και του εξαγωγικού εμπορίου σε ειδικότητες και δεξιότητες

• παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής

• συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα)

• πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελουμένων.

Σε ποιους απευθύνεται

Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ

• Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι / οργανώσεις αυτών

• Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα)

• ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων Επιχειρήσεων

• Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων

συναφείς με τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics) και του εξαγωγικού εμπορίου, οι οποίοι διαθέτουν τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης και έχουν υλοποιήσει ή υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ως δικαιούχοι για την υποβολή πρότασης έργων (πράξης), μεμονωμένα ή και σε σύμπραξη.

Σε περίπτωση μεμονωμένου δικαιούχου αυτός πρέπει να είναι εθνικής εμβέλειας και σε περίπτωση σύμπραξης κάθε συμπράττων φορέας πρέπει να ανήκει στις ανωτέρω κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων και ένας τουλάχιστον εξ αυτών να είναι εθνικής εμβέλειας.

Κανόνες επιλεξιμότητας

– Το μέσο ωριαίο κόστος της θεωρητικής κατάρτισης ανά ωφελούμενο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10,9 ευρώ. Στο κόστος αυτό συμπεριλαμβάνεται και το επίδομα του ωφελούμενου, το οποίο ορίζεται στο ποσό των 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης.

– Το μέσο ωριαίο κόστος της πρακτικής κατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7,2 ευρώ. Στο κόστος αυτό συμπεριλαμβάνεται και το επίδομα του ωφελούμενου, το οποίο ορίζεται στο ποσό των 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης.

– Το κόστος πιστοποίησης εκτιμάται διακριτά από εκείνο της κατάρτισης και δεν θα πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 150 ευρώ.

– Το μοναδιαίο κόστος ατομικής συνεδρίας συμβουλευτικής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 35 ευρώ.

Διαβάστε Eπίσης

Κτηματολόγιο: Νέα παράταση – Δείτε τις περιοχές και τις προθεσμίες

Κοινωνικός τουρισμός: Ποια είναι τα προγράμματα που τρέχουν

Περισσότερα