Οικονομία
pagenews.gr / Οικονομία / Πρόστιμα: Διευκολύνσεις για την αποπληρωμή τους
Πρόστιμα: Διευκολύνσεις για την αποπληρωμή τους | Pagenews.gr
Pagenews Team 5 Μαρτίου 2018, 13:37 5 Μαρτίου 2018, 13:37

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η γνωμοδότηση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού σχετικά με την επικείμενη – κατόπιν πρότασης νόμου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης – τροποποίηση της νομοθεσίας, που αφορά στην πληρωμή των προστίμων, που επιβάλλονται από την Επιτροπή.

Αιτία για την επικείμενη τροποποίηση της σχετικής νομοθετικής διάταξης , όπως αναφέρει στην ηλεκτρονική σελίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, ο νομικός συνεργάτης του, Δημήτρης Σταματελόπουλος, αποτέλεσε η διαπιστωμένη χαμηλή εισπραξιμότητα των προστίμων που επιβάλλει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, καθώς μέχρι σήμερα, η νομοθεσία περί Ελεύθερου Ανταγωνισμού (Ν.3959/2011) δεν περιλαμβάνει διευκολύνσεις για την πληρωμή των ήδη επιβληθέντων προστίμων, με αποτέλεσμα να ισχύουν οι γενικές προϋποθέσεις ρύθμισης των οφειλών προς το Δημόσιο.

Λόγω δε της μέχρι σήμερα απουσίας νομοθετικής ρύθμισης για την διευκόλυνση στην πληρωμή των επιβαλλόμενων προστίμων και προκειμένου να τηρηθεί η αρχή της αποτρεπτικότητας, που εξυπηρετεί η επιβολή του προστίμου, η Επιτροπή, κρίνοντας κατά πλειοψηφία, επί του σχετικού ερωτήματος, θεώρησε αρχικά, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την τροποποίηση της σχετικής διάταξης και την πρόβλεψη δυνατότητας διευκόλυνσης στην καταβολή των επιβαλλομένων προστίμων, την παραίτηση της επιχείρησης από το δικαίωμα της άσκησης ενδίκων μέσων, ή βοηθημάτων κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμων και στην συνέχεια, ως απαραίτητη, την πρόβλεψη στην σχετική νομοθετική διάταξη, αυτής της ίδιας (της Επιτροπής Ανταγωνισμού), ως μόνης αρμόδιας αρχής να θέτει τις ειδικές προϋποθέσεις με απόφαση της – πλαίσιο, για την υπαγωγή στην ρύθμιση με την καταβολή δόσεων .

Με γνώμονα, λοιπόν, την εξασφάλιση της απαιτούμενης ισορροπίας, αφενός ανάμεσα στο εύλογο συμφέρον μίας επιχείρησης και μάλιστα σε μία περίοδο μακράς διάρκειας οικονομικής κρίσης, να επιτύχει μετά την επιβολή προστίμου ευνοϊκότερο πρόγραμμα δόσεων – κατ’ εξαίρεση από τις προβλεπόμενες στον ΚΕΔΕ – και ταυτόχρονα να διασφαλιστεί επαρκώς το δημόσιο συμφέρον, με όρους αποτελεσματικότητας, αποτρεπτικότητας και εισπραξιμότητας, η Επιτροπή Ανταγωνισμού πρότεινε την τροποποίηση του άρθρου 49 του Ν.3959/2011 αναμένεται η κατάθεσή του στη Βουλή για ψήφιση.

Ετικέτες: 


2018