Οικονομία

Pos: Το 25% των νέων συσκευών είναι ανενεργό – Μεγάλη αύξηση των ανέπαφων συναλλαγών

Pos: Το 25% των νέων συσκευών είναι ανενεργό – Μεγάλη αύξηση των ανέπαφων συναλλαγών
To 25% των νέων POS που εγκαταστάθηκαν το 2017 και 2018, λόγω της υποχρέωσης που επέβαλε η νέα νομοθεσία, σε αριθμό 120.000 περίπου, παραμένουν ανενεργά.

To 25% των νέων POS (τερματικών αποδοχής καρτών) που εγκαταστάθηκαν το 2017 και 2018, λόγω της υποχρέωσης που επέβαλε η νέα νομοθεσία, σε αριθμό 120.000 περίπου, παραμένουν ανενεργά, ανέφερε ο εμπορικός διευθυντής της cardlink, Αντίγονος Παπαδόπουλος, μιλώντας στο Digital Banking Forum που διοργάνωσε η ethos media.

Δεν δίνουν καν στίγμα, δεν είναι συνδεδεμένα και προφανώς βρίσκονται σε κάποιο ντουλάπι, λόγω της υποχρέωσης του νόμου, αλλά δεν έχουν ποτέ χρησιμοποιηθεί, ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε, στην Ελλάδα υπάρχουν σήμερα 700.000 περίπου τερματικά αποδοχής καρτών από 305.000 περίπου το 2016.

Σε αριθμό πραγματοποιούνται 800 εκατ. περίπου συναλλαγές συνολικής αξίας 31,5 δισ. ευρώ (στοιχεία 2018).

Το 28% της συνολικής λιανικής κατανάλωσης που ανέρχεται σε 110 δισ. ευρώ περίπου πραγματοποιείται μέσω πληρωμών με κάρτες. Ο κ. Παπαδόπουλος έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι οι κάρτες χρησιμοποιούνται πλέον και για μικρές συναλλαγές: 3 στις 10 συναλλαγές είναι έως και 10 ευρώ, με το 5% περίπου των συναλλαγών να είναι για ποσά ακόμη και κάτω των 2 ευρώ, ποσοστό που αυξάνεται συνεχώς.

Πριν μόλις μερικά χρόνια το ποσοστό αυτό ήταν μηδενικό.

Η μέση αξία της συναλλαγής με ελληνικές χρεωστικές κάρτες, σύμφωνα με τα δεδομένα της cardlink, είναι 31 ευρώ τον Μάρτιο του 2019 από 48 ευρώ το 2016, ενώ η μέση αξία συναλλαγών με ελληνικές πιστωτικές κάρτες είναι 50 ευρώ (Μάρτιος 2019) από 72 ευρώ το 2016.

Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η μεγάλη αύξηση των ανέπαφων συναλλαγών, καθώς σχεδόν 6 στις 10 συναλλαγές γίνονται ανέπαφα, με το ποσοστό αυτό να εκτινάσσεται στο 70% για τις συναλλαγές έως 25 ευρώ, γεγονός που δείχνει ότι ο κόσμος εμπιστεύεται πλέον τις κάρτες ως βασικό μέσο πληρωμών.

Μηχανήματα POS: Οι 53 κλάδοι που υποχρεούνται να τα εγκαταστήσουν

Επαγγελματίες από 53 κλάδους εντάσσονται στο καθεστώς υποχρεωτικής αποδοχής πληρωμών με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες και πρέπει εντός τριών μηνών να τοποθετήσουν μηχανήματα POS για τις συναλλαγές αυτές.

Αυτό προβλέπει κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομίας Γιάννη Δραγασάκη, του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας Στέργιου Πιτσιόρλα και της υφυπουργού Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου.

Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι υποχρεούνται επίσης να αποδέχονται πληρωμές και με άλλα ηλεκτρονικά μέσα (e-banking κ.λπ.), ενώ παράλληλα θα πρέπει να δηλώσουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επαγγελματικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους θα πρέπει να συγκεντρώνουν όλες τις εισπράξεις από τους πελάτες λιανικής είτε αυτές πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα είτε με μετρητά.

Συγκεκριμένα ο κατάλογος με τις 53 δραστηριότητες που έχουν πλέον τις παραπάνω υποχρεώσεις έχει αναλυτικά ως εξής (καταγράφονται και οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας-ΚΑΔ):

 • 18.12 Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες

 • 18.13 Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων

 • 18.14 Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες

 • 18.20 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

 • 25.61 Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων

 • 25.62 Μεταλλοτεχνία

 • 33.11 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων

 • 33.15 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών

 • 33.19 Επισκευή άλλου εξοπλισμού

 • 35.30 Παροχή ατμού και κλιματισμού

 • 37.00 Επεξεργασία λυμάτων

 • 38.11 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων

 • 38.12 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων

 • 38.31 Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών

 • 39.00 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

 • 52.10 Αποθήκευση

 • 53.10 Ταχυδρομικές δραστηριότητες με υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας

 • 53.20 Άλλες ταχυδρομικές και ταχύ μεταφορικές δραστηριότητες

 • 58.19 Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες

 • 58.21 Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές

 • 58.29 Έκδοση άλλου λογισμικού

 • 59.11 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

 • 61.90 Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

 • 62.02 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές

 • 62.03 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων

 • 62.09 Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών

 • 63.11 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες

 • 70.22 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης

 • 71.20 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

 • 74.10 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου

 • 74.30 Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας

 • 74.90 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

 • 77.31 Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού

 • 77.32 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού

 • 77.33 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών)

 • 77.34 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

 • 77.39 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.

 • 80.10 Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας

 • 80.20 Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας

 • 81.10 Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών

 • 81.30 Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου

 • 82.11 Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου

 • 82.19 Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης

 • 82.91 Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών

 • 82.92 Δραστηριότητες συσκευασίας

 • 82.99 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.

 • 85.10 Προσχολική εκπαίδευση

 • 88.99 Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος π.δ.κ.α.

 • 90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

 • 90.03 Καλλιτεχνική δημιουργία 91.04

 • Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων

 • 95.29 Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης

 • 96.09 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ

Η συμμόρφωση των φορολογουμένων που ασκούν μία ή περισσότερες από τις παραπάνω 53 δραστηριότητες με τις υποχρεώσεις που προβλέπει η προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 15 Απριλίου 2019.

Για όσους θα δηλώσουν έναρξη δραστηριότητας με έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω Κ.Α.Δ. έως τις 15 Φεβρουαρίου 2019 η προθεσμία συμμόρφωσης λήγει στις 15 Μαΐου 2019.

Για όσους θα δηλώσουν έναρξη δραστηριότητας με έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω Κ.Α.Δ. μετά τις 15 Μαΐου 2019 η προθεσμία συμμόρφωσης λήγει σε 30 μέρες από την έναρξη της δραστηριότητας.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Περισσότερα