Αυτοδιοίκηση

Περιφερειακές εκλογές 2019: Ο Πατούλης παρουσίασε το πρόγραμμα του συνδυασμού του

Περιφερειακές εκλογές 2019: Ο Πατούλης παρουσίασε το πρόγραμμα του συνδυασμού του
Ο Γιώργος Πατούλης παρουσίασε το πρόγραμμα του συνδυασμού του για τις Περιφερειακές εκλογές 2019, αναλύοντας τους βασικούς άξονες και τις προτεραιότητες για τη «Νέα Αρχή για την Αττική».

Τους βασικούς άξονες του προγράμματος «Νέα Αρχή για την Αττική», παρουσίασε ενόψει των περιφερειακών εκλογών 2019, ο Γιώργος Πατούλης. Ο υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής, τόνισε πως προτεραιότητα είναι η διασφάλιση πως η Αττική θα γίνει στης πράξεις και όχι στα λόγια, η πρώτη Περιφέρεια της Ελλάδας. Κατά την εκδήλωση στο ξενοδοχείο Caravel παρουσιάστηκε το σύνολο των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων με το συνδυασμό «Νέα Αρχή για την Αττική».

Ο κ. Πατούλης ευχαρίστησε τους πολίτες για τη στήριξη τους κι έστειλε μήνυμα νίκης. Παράλληλα, τόνισε ότι η ώρα που η Αττική και οι ζωές όλων θα αλλάξει πλησιάζει. «Θέλω να σας δώσω μια διαβεβαίωση. Θα σας υποσχεθώ, μόνον όσα μπορώ να κάνω. Τίποτα παραπάνω», τόνισε ο υποψήφιος περιφερειάρχης και συμπλήρωσε ότι οι προγραμματικές δεσμεύσεις του: «απαντούν στις μεγάλες αγωνίες των πολιτών και προτείνουν λύσεις σε κρίσιμα προβλήματα».

Η αντιμετώπιση του σοβαρού ζητήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι μια από τις βασικές προτεραιότητες του προγράμματος. Επίσης, η διασφάλιση της προστασίας των πολιτών από φυσικές καταστροφές, η αναπτυξιακή επανεκκίνηση της Αττικής μέσα από 19 εμβληματικά έργα και παρεμβάσεις, η δημιουργία πάνω από 100.000 θέσεων εργασίας, η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας, η επένδυση σε προγράμματα για τον τουρισμό, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την πρόληψη υγείας αποτελούν βασικούς στόχους.

Σωστή διαχείριση των απορριμάτων, χωρίς επιβάρυνση για τους πολίτες

Πρώτη προγραμματική δέσμευση από πλευράς κ. Πατούλη είναι η υιοθέτηση ενός σύγχρονου συστήματος διαχείρισης των απορριμάτων με 16 κεντρικά σημεία:

– στα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης, που έχουν εκπονήσει οι Δήμοι της Αττικής. – στη συνεργασία με το Κεντρικό Κράτος , για την υιοθέτηση fasttrack διαδικασιών, όσον αφορά καταρχήν τη χωροθέτηση των πράσινων σημείων σε κάθε Δήμο. – στον επανασχεδιασμό του υφιστάμενου Περιφερειακού Σχεδιασμού, χωρίς να αμφισβητούνται οι εθνικοί και ευρωπαϊκοί στόχοι, αλλά λαμβάνοντας υπόψη και τις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες

– στο να τεθεί ένα οριστικό ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για να πάψει επιτέλους η Φυλή να είναι Χώρος Ταφής Ανεπεξέργαστων Απορριμμάτων – στην υποστήριξη δράσεων για την πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων και κίνητρα για την επαναχρησιμοποίηση. – στην ανάπτυξη σημείων για την κεντρική συλλογή και εμπορία ανακυκλώσιμων. – στην επεξεργασία του υπολείμματος από την Διαλογή στην Πηγή για την παραγωγή επιπλέον ανακυκλώσιμων υλικών και την ανάκτηση ενέργειας. – στη σταδιακή ελαχιστοποίηση του υπολείμματος προς ταφή, σύμφωνα με την Οδηγία για την Κυκλική Οικονομία.

– στο σχεδιασμό και κατασκευή μονάδων επεξεργασίας και Χώρων Υγειονομικής Ταφής των ελαχιστοποιημένων Υπολειμμάτων, που πρέπει άμεσα να αντικαταστήσουν την μη επιτρεπτή ταφή ανεπεξέργαστων απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ – στην άμεση καθιέρωση του «καφέ» κάδου για τη χωριστή συλλογή του προδιαλεγμένου οργανικού, με παροχή κινήτρων στους μεγάλους παραγωγούς βιοαποβλήτων , όπως είναι οι χώροι μαζικής εστίασης, τα ξενοδοχεία, οι λαϊκές αγορές, κ.α. – στην ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής για γυαλί, χαρτί και ανακυκλώσιμα και τεσσάρων ρευμάτων στις γωνιές ανακύκλωσης. – στο σχεδιασμό και υλοποίηση ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών

– στην παροχή Αντισταθμιστικών Μέτρων προς όφελος των Δήμων που φιλοξενούν μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων καθώς και μέτρα επιβράβευσης σε Δήμους που επιτυγχάνουν υψηλά ποσοστά Ανακύκλωσης στην Πηγή. – στην κατασκευή υποδομών για την ασφαλή διαχείριση και διάθεση βιομηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων. – Θα προωθήσουμε άμεσα και δυναμικά την ανακύκλωση, μέσα από την ενεργοποίηση των πολιτών. Με έμφαση στα σχολεία και στις νέες ηλικίες. – Θα προωθήσουμε την «πράσινη επιχειρηματικότητα», τις συνέργειες με επαγγελματικούς φορείς , αλλά και τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στη χρηματοδότηση νέων έργων.

Ό,τι δεν πέτυχαν οι προηγούμενοι θα το κάνουμε εμείς

«Αυτό που δεν κατάφεραν Δούρου και Σγουρός θα το καταφέρουμε εμείς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Πατούλης και τόνισε ότι στόχος είναι να αξιοποιηθούν σωστά πηγές χρηματοδότησης. Όπως για παράδειγμα οι πόροι του ΕΣΠΑ που δεν έχουν απορροφηθεί, πόροι από το κεντρικό κράτος αλλά και πρόσθετοι πόροι από την Ευρωπαική Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Πατούλης: Κανένας πολίτης ξανά απροστάτευτος

Στις προτεραιότητες ο κ. Πατούλης προσέθεσε και την ενίσχυση του τομέα της πολιτικής προστασίας, με έμφαση την πρόληψη. Οι προηγούμενες διοικήσεις της Περιφέρειας Αττικής, έχουν ταυτιστεί με καταστροφικές στιγμές της Αττικής» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι στόχος είναι να μην νιώσει ποτέ ξανά ανασφαλής κανένας κάτοικος της Αττικής.

Ο κ. Πατούλης συνόψισε το σχέδιό για την πολιτική προστασία σε 11 βασικές θέσεις:

– Εκτίμηση και Ανάλυση Κινδύνων, με εκπόνηση τεχνικών μελετών διαχείρισης κινδύνων ανά περιοχή. – Σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου Πολιτικής Προστασίας, με Μητροπολιτικό χαρακτήρα σε όλη την Αττική. – Δημιουργία βάσης δεδομένων με επιστημονικά, τεχνικά και επιχειρησιακά δεδομένα για όλη την Αττική. – Συστήματα επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, έτσι ώστε να υπάρχει άμεσος και ταχύτατος συντονισμός. – Ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης στα σχολεία, καθώς και εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών. – Ασκήσεις ετοιμότητας σε κάθε Δήμο και στην Περιφέρεια συνολικά – Αξιοποίηση των σύγχρονων μέσων και τεχνολογιών, με εγκατάσταση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης , με αποδέκτες την Περιφέρεια και τους Δήμους, έτσι ώστε να αντιδρούν άμεσα σε έκτακτες ανάγκη. – Έγκαιρη προειδοποίηση προστασίας κατοίκων από επερχόμενο κίνδυνο στην Αττική, με αποστολή SMS. – Εξασφάλιση πόρων, με αξιοποίηση εθνικών αλλά και ευρωπαικών κονδυλίων. – Αναβάθμιση του ρόλου των Συνδέσμων. – Διεκδίκηση από το Κεντρικό Κράτος να τεθεί ως δομική προτεραιότητα στα πλαίσια εξειδίκευσης του ΕΣΠΑ η διαχείριση των φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων και καταστροφών.

Ταυτόχρονα, θα υπάρξει η δημιουργία τριάντα ιδιόκτητων Αντιρρυπαντικών Σταθμών στρατηγικά χωροθετημένων, για να καλύπτουν τις ανάγκες σε όλο το παραλιακό μέτωπο της Αττικής, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν περιστατικά που προκαλούν ρύπανση στο θαλάσσιο περιβάλλον της Αττικής.

Θα χρηματοδοτήσουμε αντιπλημμυρικά έργα

Στη συνέχεια, ο υποψήφιος περιφερειάρχης έκανε ειδική αναφορά στην ανάγκη αντιπλημμυρικής θωράκισης της Αττικής, διατυπώνοντας έξι δεσμεύσεις:

Επίμονη διεκδίκηση για αλλαγή του θεσμικού πλαισίου , για να αντιμετωπιστεί το χάος αρμοδιοτήτων και συναρμοδιοτήτων. – Χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής των μελετών οριοθέτησης και των έργων διευθέτησης ρεμάτων αφού αξιολογηθεί σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, η επικινδυνότητα και οι προτεραιότητες. – Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και τη μείωση των συνεπειών τους. – Υλοποίηση των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων. – Μακροσκοπική χαρτογράφηση των ρεμάτων – Λειτουργία των ρεμάτων ως «Ανοιχτά Ρέματα», για να αποτελούν πνεύμονες πρασίνου, και χώρους αναψυχής. Στο πλαίσιο αυτό οριοθετούνται και επιτηρούνται.

Παράλληλα, ανέδειξε ως κορυφαίο το ζήτημα της ασφάλειας των πολιτών και τόνισε ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες με στόχο την προώθηση της συνεργασίας της Περιφέρειας με τους Δήμους και την Κοινωνία των Πολιτών, για να ενισχυθεί όσο το δυνατόν περισσότερο το έργο της Ελληνικής Αστυνομίας, σε μέσα και εξοπλισμό, όπως για παράδειγμα η αγορά οχημάτων.

Η Περιφέρεια Αττικής θα γίνει πρωταγωνιστής στην ανάπτυξη

«Σήμερα η Περιφέρεια Αττικής είναι ουραγός στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και το αναπτυξιακό της μέλλον διαρκώς υπονομεύεται», ανέφερε ο κ. Πατούλης, τονίζοντας ότι η Περιφέρεια πρέπει να αναπτυχθεί ξανά, παρουσιάζοντας το στρατηγικό πλάνο για την ανάπτυξιακή επανεκκίνησή της, το οποίο στηρίζεται σε 8 άξονες:

– Αποτύπωση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης της Περιφέρειας. – Διεκδίκηση νέων κι αναξιοποίητων υπαρχόντων ευρωπαϊκών κονδυλίων. – Συνεργασία με την εκάστοτε κυβέρνηση αλλά και διεκδίκηση για εκτέλεση με πόρους του Κεντρικού Κράτους μεγάλων έργων και παρεμβάσεων στην Αττική. – Σύνδεση του προγράμματος έργων της Περιφέρειας , με τα έργα που εκτελεί το Κράτος, ώστε να λειτουργούν πολλαπλασιαστικά για την Αττική – Παροχή διευκολύνσεων και κινήτρων σε όσους επιθυμούν να επενδύσουν στην Αττική. Θεωρούμε αδιανόητο εμβληματικές επενδύσεις, όπως του Ελληνικού, να μην στηρίζονται με κάθε μέσο απο την Περιφέρεια. – Ανάληψη πρωτοβουλιών για εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, – Ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Αττικής, του πολιτισμού και των μνημείων της , με στοχευμένη τουριστική προβολή.

«Θέλουμε να δημιουργηθούν άνω από 100.000 νέες θέσεις εργασίας στην Αττική. Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί αν πέραν των έργων αναπτύξουμε ως Περιφέρεια συνέργειες με τις δυνάμεις της ιδιωτικής οικονομίας κι επενδύσουμε σε τομείς όπως η εκπαίδευση, ο θεματικός τουρισμός, η υγεία και ευεξία, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

19 εμβληματικά έργα θα αλλάξουν την εικόνα της Αττικής

Στην ομιλία του ο υποψήφιος Περιφερειάρχης, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε σειρά έργων και παρεμβάσεων σε συνεργασία με τους Δήμους, με στόχο την καλυτέρευση της Αττικής και τα οποία είναι τα εξής:

-Η κατασκευή και λειτουργία νέων μονάδων επεξεργασίας και διαχείρισης αστικών αποβλήτων -Η ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης της Αττικής, για να μην θρηνήσουμε ξανά απώλειες ζωών και περιουσιών. -Η ολοκλήρωση των μελετών και της διαδικασίας οριοθέτησης και διευθέτησης των ρεμάτων της Αττικής -Η υλοποίηση προγράμματος ανάδειξης ποταμών και χειμάρρων της Αττικής, στη λογική του σύγχρονου αστικού σχεδιασμού που δεν θέλουν τα ποτάμια σκεπασμένα με τσιμέντο -Η ανάπτυξη των υποδομών και των υπηρεσιών logistics , έτσι ώστε να παράγονται νέα προϊόντα στην Αττική και να δημιουργηθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας. -Η ολοκλήρωση και εφαρμογή του σχεδιασμού του παράκτιου Μετώπου της Αττικής και των Νήσων, βάσει των αρχών της Αειφόρου Ανάπτυξης, του Γαλάζιου Τουρισμού και της Κυκλικής Οικονομίας. -Η ανάδειξη του παραλιακού μετώπου της Αττικής, με την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου , τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου και τη διασφάλιση της συντήρησης του.

-Η ολοκλήρωση Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού και η σύνδεσή της με τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης μέσω της αστικής σήραγγας Ηλιούπολης. -Η αναβάθμιση της Λεωφόρου Βουλιαγμένης (από τη σύνδεση με Δυτική Περιφερειακή έως το πρώην Αεροδρόμιο Ελληνικού), σε λεωφόρο ελεύθερης ροής -Η σύνδεση της περιφερειακής Αιγάλεω με την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου -Η επέκταση και ολοκλήρωση της Λεωφόρου Κύμης προς Εθνική Οδό Αθηνών– Λαμίας. -Η υλοποίηση ενός εκτεταμένου προγράμματος αναδάσωσης και δασοπροστασίας με τη φύτευση και συντήρηση τουλάχιστον 1.000.000 δέντρων σε όλη την Αττική, με στόχο να πρασινίσουν ξανά οι ορεινοί όγκοι και οι αστικοί χώροι του Λεκανοπεδίου.

-Η αναβάθμιση των λιμανιών Πειραιά, Λαυρίου και Ραφήνας. -Η δημιουργία ειδικών εγκαταστάσεων φιλοξενίας κι ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων. -Η δημιουργία μιας σύγχρονης δομής, για την ολοκληρωμένη υποστήριξη συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη. -H αξιοποίηση των Εγκαταστάσεων που φιλοξένησαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες μέ διεξαγωγή αγώνων και megaαθλητικών events. -Η ανάπτυξη δικτύου συγκοινωνίας με υδροπλάνα στα όρια της Περιφέρειας. -Η κατασκευή και λειτουργία ενός Νέου Γενικού Νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική. -Η στήριξη με ουσιαστικά μέτρα όσων ασχολούνται στην Αττική, με τον πρωτογενή τομέα της παραγωγής.

Η Αττική να γίνει τουριστικός προορισμός για ολόκληρο το χρόνο

Ο κ. Πατούλης τόνισε ότι προβλέπεται η ίδρυση και λειτουργία του Πρώτου Περιφερειακού Πανεπιστημίου της Αττικής. Παράλληλα, επισήμανε ότι θα γίνουν συντονισμένες δράσεις με στόχο την ανάπτυξη του τουρισμού, του αθλητισμού, και του πολιτισμού. Αυτό θα έχει ως στόχο να γίνει η Αττική ένας τουριστικός προορισμός και για τους 12 μήνες του χρόνου.

Ενδεικτικά ανέφερε:

-Ανάδειξη των εμβληματικών μνημείων και σημείων της Αττικής . -Συνεργασία με την Εκκλησία για να αναδείξουμε την παράδοση και ιστορία του πολιτισμού μας. -Σε συνεργασία με τους Δήμους, δημιουργούμε νέες αθλητικές υποδομές σε κάθε γωνιά της Αττικής. -Εκπονούμε ολοκληρωμένο σχέδιο για την αξιοποίηση των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. -Σχεδιάζουμε την νέα ενιαία τουριστική ταυτότητα της Αττικής, την οποία προβάλλουμε συστηματικά σε όλες τις αγορές του εξωτερικού. -Προτείνουμε τη δημιουργία ενός Ενιαίου Οργανισμού Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής, που θα προγραμματίζει και θα συντονίζει όλες τις δράσεις. -Δίνουμε έμφαση στην ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού υψηλής οικονομικής απόδοσης, όπως ο τουρισμός υγείας κι ευεξίας , ο καταδυτικός τουρισμός, ο τουρισμός γαστρονομίας.

Προτεραιότητα η προσβασιμότητα στις πόλεις και η πρόληψη υγείας των πολιτών

Πολύ ψηλά στην ατζέντα του κ. Πατούλη, βρίσκεται και η διασφάλιση της προσβασιμότητας και κινητικότητας των ΑΜΕΑ εντός της πόλης, ούτως ώστε να γίνουν πιο ανθρώπινες. Αυτό θα γίνει μέσα από την αναθεώρηση του ρυθμιστικού σχεδίου της πόλης σε συνεργασία με τους Δήμους, την προώθηση πολεοδομικών παρεμβάσεων αλλά και οι παρεμβάσεις στον τομέα της πρόληψης της υγείας μέσα από:

-Πολιτικές Πρόληψης , με προγράμματα ενημέρωσης, εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης. Ενίσχυση των δομών πρόληψης όλων των Δήμων της Αττικής. -Υλοποίηση Στρατηγικής για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, σε συνεργασία με τους Δήμους αλλά και τους κρατικούς φορείς: -Υλοποίηση προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου στις 7 βασικές ασθένειες που αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου. -Διασφάλιση του δικαιώματος της προσβασιμότητας και της ισοτιμίας στην κινητικότητα , σε όλα τα άτομα με αναπηρία, σε συνεργασία με τους Δήμους της Αττικής, ώστε να μην αισθάνονται αποκλεισμένοι μέσα στις ίδιες τους τις πόλεις.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, η Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με τις φιλοζωικές οργανώσεις, θα αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που αφορούν τον εμβολιασμό, τη σήμανση και τη φιλοξενία όλων των αδέσποτων ζώων.

Θέλω να δουλέψω για την Αττική, δώστε μου την ευκαιρία

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Πατούλης δεσμεύτηκε ότι θα λειτουργήσει προς όφελος των πολιτών, διεκδικώντας ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν τη ζωή τους.

«Στις 26 Μαίου γυρίζουμε σελίδα. κάνουμε μια νέα αρχή. Έχω αποδείξει, από όποια θέση ευθύνης κι αν πέρασα, ότι μπορώ να κάνω έργο. Ο κ. Σγουρός, και η κα Δούρου, αποτελούν τη διαφορετική όψη, του ίδιου κάλπικου νομίσματος. Η απάντηση στα προβλήματα δεν μπορεί να είναι πρόσωπα που εκφράζουν την απραξία του χθες. Η απάντηση είναι το δικό μας ρεαλιστικό πρόγραμμα. Αυτό που ζητώ είναι να μου δώσετε την ευκαιρία να δουλέψω για την Αττική και τους κατοίκους της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ποιοι παραβρέθηκαν στην εκδήλωση του Πατούλη

Στην εκδήλωση παρέστησαν: ο Αντιπρόεδρος της ΝΔ Α. Γεωργιάδης, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Μ. Κεφαλογιάννης, ο υποψήφιος Δήμαρχος Αθήνας Κ. Μπακογιάννης, ο βουλευτής ΝΔ Ι. Τραγάκης, η βουλευτής της ΝΔ Ζωή Ράπτη, οι υποψήφιοι βουλευτές ΝΔ Σ. Ιωαννίδης, Δ. Καλογερόπουλος, Γ. Γιακουμάτος, Δ. Παπανικολάου, Δ. Ιατρίδης, Φ. Καρύδας, Γ. Καλιάνος, Ι. Καλαντζάκου, Τ. Γαϊτάνης, οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές Μ. Αγγελόπουλος, Γ .Αμοιράς, Β. Μιχαλολιάκος, Γ. Βακόνδιος, ο πρώην υφ. Υγείας, Α. Γιαννόπουλος, ο πρώην υπουργός και βουλευτής Θ. Δαμιανός, ο πολιτευτής Λέσβου ΝΔ Δ. Παπαγιαννίδης, ο πολιτευτής ΝΔ Αλ. Μωραϊτάκης, ο πολιτευτής ΝΔ Σ. Σπυρίδων, ο πρώην βουλευτής Ποταμιού Ν. Ορφανός, ο γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΝΔ Ν. Χαρδαλιάς.

Παράλληλα, εκεί βρέθηκαν και οι: Πρόεδρος του Ομίλου UNESCO Βορείων Προαστίων και υποψήφια δημοτική σύμβουλος Αμαρουσίου Μ. Σταυράκη -Πατούλη, ο Δήμαρχος Δάφνης- Υμηττού και υποψήφιος βουλευτής Μ. Σταυριανουδάκης, οι Δήμαρχοι Παπάγου-Χολαργού Η. Αποστολόπουλος, Ασπροπύργου Ν. Μελετίου, Φιλοθέης-Ψυχικού Π. Ξυριδάκης, Καλλιθέας Δ. Κάρναβος, η Αντιδήμαρχος Γλυφάδας Ζ. Πατεράκη, ο υποψήφιος Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου Αλ. Αρβανιτάκης, ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου της κας Μπακογιάννη Π. Αντωνόπουλος, ο Πρόεδρος ΔΗΜΤΟ 2ου Διαμερίσματος Αθηνών Π. Ευθυβουλίδης, ο Πρόεδρος ΔΗΜΤΟ Βύρωνα Β. Δεμπόνος, ο Πρόεδρος ΔΗΜΤΟ Λαυρεωτικής Κ. Λιούμης, ο Πρόεδρος ΔΗΜΤΟ Κορωπίου Ρ. Καρβεντούζη, ο Πρόεδρος ΔΗΜΤΟ 6ου Διαμερίσματος Αθηνών Κ. Πλατόπουλος, οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι με το συνδυασμό του Κ. Μπακογιάννη Ινές -Αγγελή Λυκούδη, Β. Αθανασοπούλου, Α. Γκαγκάκη, Α. Παπαδάκης, Κ. Νικηφόρου, Κ. Τσώλος, Ζ. Λεβής, Γ. Λέων, Ν. Αβραμίδης και οι υποψήφιοι 3ης Κοινότητας με το συνδυασμό του Κ. Μπακογιάννη Β. Ξυδέας και Μ. Βωβός, ο τέως διευθυντής της ΝΔ Κ. Τζημάρας.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments